Barcaffè

Nagradne aktivacije

NAGRADNI NATEČAJ "BARCAFFÈ ON THE GO Ujemi trenutek"

NAGRADNI NATEČAJ

"BARCAFFÈ ON THE GO Ujemi trenutek"

(v nadaljnjem besedilu: Pravila)

1. člen

Nagradni natečaj prireja in organizira Atlantic Droga Kolinska d. o. o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2114011000 (v nadaljnjem besedilu Organizator) za izdelek Barcaffè espresso ON THE GO. Nagradni natečaj v imenu in za račun Organizatorja izvaja Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

2. člen

Nagradni natečaj se organizira in izvaja na celotnem območju Republike Slovenije, v obdobju od 18.04.2022 od 18 h do 29.05.2022 do 24 h.

3. člen

Nagradni natečaj se prireja se in izvaja z namenom:

 • promocije Organizatorja in njegove dejavnosti, izdelkov in ponudbe z vrsto promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključno s pošiljanjem newsletterjev in drugih obvestil o aktualnih informacijah pri Organizatorju (kot so npr. informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter z občasnim izvajanjem splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja ter z internetskimi in z drugimi oblikami informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča…); 
 • izboljšanje promocije in umeščanja izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih. 

4. člen

Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju ima vsaka fizična oseba, starejša od 18 let, s prebivališčem ali prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, določene s temi Pravili (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).

Pravice do sodelovanja v nagradnem natečaju nimajo osebe, zaposlene pri Organizatorju in njihovih povezanih družbah, zaposlene pri Agenciji, kot tudi druge osebe, ki na kateri koli način sodelujejo pri izvajanju nagradnega natečaja. 

5. člen

V nagradnem natečaju se sodeluje na naslednji način:

Udeleženec mora na spletno stran www.barcaffe.si/ujemitrenutek naložiti fotografijo, ki vsebuje enega ali več kozarcev Barcaffe espresso ON THE GO, prikazanega/e na kreativen način. Vizualni prikaz kozarca in seznam prodajnih mest se nahaja v prilogi teh Pravil. Udeleženec mora za potrebe sodelovanja v nagradnem natečaju ob naložitvi fotografije vnesti še sledeče osebe podatke;  ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov.

Udeleženci smejo pošlati največ 1 (eno) fotografijo v eni prijavi.

Posamezni udeleženec z objavo svoje fotografije na navedeni spletni strani in s sodelovanjem v natečaju jamči, da je fotografija njegovo avtorsko delo in prenaša vse avtorske pravice na Organizatorja brez vsebinskih, časovnih in teritorialnih omejitev. Udeleženec Organizatorju nagradnega natečaja dovoljuje, da fotografijo uporablja za namene izvedbe nagradnega natečaja in za promocijske namene Organizatorja in njegovih povezanih družb. V primeru, da je udeleženec fotografiral druge osebe na fotografiji, s sodelovanjem v tem nagradnem natečaju jamči, da je pridobil predhodno soglasje fotografiranih oseb, ali zakonitega zastopnika v primeru mladoletnika, za sodelovanje v tem nagradnem natečaju in za pridobitev vseh pravic s strani Organizatorja, enakih tistim, ki jih Organizator pridobi od samega udeleženca, na podlagi teh pravil in, da bo oseba, ki je na fotografiji na zahtevo Organizatorja podala pisno izjavo, ki potrjuje navedeno. Odsotnost tega soglasja je razlog za diskvalifikacijo udeleženca iz nagradnega natečaja. Vso odgovornost za nepooblaščeno deljenje fotografije ali javno objavo prevzema udeleženec (avtor fotografije) nagradnega natečaja.

Med trajanjem nagradnega natečaja ima Organizator  pravico objaviti fotografijo, ki jo je udeleženec naložil na spletni strani www.barcaffe.si/ujemitrenutek, z navedbo imena in priimka udeleženca, enako velja za objave na uradnem Instagramu, Facebooku in TikToku Organizatorja, s čimer se udeleženec s sprejemom teh Pravil izrecno strinja.

6. člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrajenca diskvalificira, če nastopijo okoliščine iz 12. člena teh Pravil in nagrado v tem primeru prejme naslednji udeleženec z najbolj kreativno fotografijo po mnenju žirije. Žirijo sestavljajo trije zaposleni Organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da pregleda vse naložene fotografije, ter diskvalificira vse fotografije, ki so na kakršen koli način žaljivi, neprimerni, vsebujejo elemente sovražnega govora ali so kako drugače nezakoniti ali nemoralni.

Vsak udeleženec lahko prijavi večje število fotografij po principu ena prijava – ena fotografija, vendar lahko osvoji le eno tedensko nagrado, oziroma prejemnik ene tedenske nagrade ne more osvojiti še ene ali več tedenskih nagrad na podlagi svojih drugih prijavljenih fotografij. Navedeno ne velja za glavno nagrado, saj bo prejemnik glavne nagrade nagradnega natečaja, izbran med tedenskimi nagrajenci, nagrajenec finalnega izbora je tako upravičen do ene tedenske nagrade in glavne nagrade.

Žirija bo po lastni presoji izbrala nagrajence in sicer na podlagi kriterijev kreativnosti in izvirnosti, ter sporočila, ki ga posreduje vsebina fotografije. Odločitev strokovne žirije o zmagovalcu je dokončna in ne obstaja možnost pritožbe.

Žirija bo v okviru nagradnega natečaja sprejela samo fotografije, ki spoštujejo pozitivne vrednote, ki jih promovira blagovna znamka Barcaffe.

Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. 

7. člen NAGRADNI SKLAD

Fotografije udeležencev, ki jih žirija oceni kot najbolj kreativne, ob izpolnjevanju vseh pogojev za sodelovanje, določenih v teh Pravilih, prejmejo eno od naslednjih nagrad:

1)   Tolažilna tedenska nagrada – kozarec Barcaffe za večkratno uporabo v vrednosti 4 eur.

2)   Glavna tedenska nagrada - Samsung Galaxy Watch4 Classic zapestna ura v vrednosti 255,70 eur ženska ura 42mm, oziroma 274,25 eur moška ura 46mm.

3)   Glavna nagrada nagradnega natečaja, ki bo izžrebana v finalnem žrebanju - Samsung Galaxy Z Fold3 5G mobilna naprava v vrednosti 1348,45 eur.

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo blago ali storitve, prav tako ni mogoče za nedenarne nagrade zahtevati izplačilo njihove denarne protivrednosti.

S podelitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja nagradnega natečaja do nagrajencev in udeležencev nagradnega natečaja.

Posamezbi nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteje v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine (42,00 eur), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo nagrajence. Organizator sme zahtevati davčno številko v primeru, da je udeleženec nagrajenec v nagradnem natečaju. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, Organizator nagrade temu prejemniku ne bo podelil.

8. člen 

Nagradni natečaj je sestavljen iz 7 nagradnih krogov: 6 krogov, v katerih bodo udeleženci lahko dobili eno tedensko glavno nagrado in 5 tolažilnih tedenskih nagrad ter 1 finalni krog, v katerem bo med fotografijami vseh izbranih tedenskih prejemnikov glavne tedenske nagrade izbrana najbolj kreativna fotografija nagradnega natečaja ter prejemnik glavne nagrade nagradnega natečja. V primeru, da udeleženci dostavijo manjše število fotografij od predvidenih tedenskih nagrad, si Organizator pridržuje pravico podeliti manjše število tedenskih nagrad.

Od začetka nagradnega natečaja, vsak teden, v obdobju 6 tednov, bo žirija izbrala 1 najbolj kreativno fotografijo za tedensko glavno nagrado (Samsung Galaxy Watch4 Classic zapestna ura) in 5 kreativnih fotografij za 5 tolažilnih tedenskih nagrad (kozarec Barcaffe).

Izbor prejemnikov tedenskih nagrad bo potekal:

 • 1. teden trajanja nagradnega natečaja - za izbor najbolj kreativnih fotografij, ki bodo prispele v obdobju od 18.4.2022 do 24.4.2022. Nagrajenci bodo objavljeni do 29.4.2022 na spletni strani www.barcaffe.si/ujemitrenutek
 • 2. teden trajanja nagradnega natečaja - za izbor najbolj kreativnih fotografij, ki bodo prispele v obdobju od 25.4.2022 do 1.5.2022. Nagrajenci bodo objavljeni do 7.5.2022 na spletni strani www.barcaffe.si/ujemitrenutek
 • 3. teden trajanja nagradnega natečaja - za izbor najbolj kreativnih fotografij, ki bodo prispele v obdobju od 2.5.2022 do 8.5.2022 Nagrajenci bodo objavljeni do 14.5.2022 na spletni strani www.barcaffe.si/ujemitrenutek
 • 4. teden trajanja nagradnega natečaja - za izbor najbolje kreativnih fotografij, ki bodo prispele v obdobju od 9.5.2022 do 15.5.2022. Nagrajenci bodo objavljeni do 21.5.2022 na spletni strani www.barcaffe.si/ujemitrenutek
 • 5. teden trajanja nagradnega natečaja - za izbor najbolj kreativnih fotografij, ki bodo prispele v obdobju od 16.5.2022 do 22.5.2022. in Nagrajenci bodo objavljeni do 28.5.2022. na spletni strani www.barcaffe.si/ujemitrenutek
 • 6. teden trajanja nagradnega natečaja - za izbor najbolj kreativnih fotografij, ki bodo prispele v obdobju od 23.5.2022 do 29.5.2022. Nagrajenci  bodo objavljeni do 4.6.2022. na spletni strani www.barcaffe.si/ujemitrenutek

Finalni izbor zmagovalca oziroma najbolj kreativne fotografije v nagradnem natečaju, ki bo osvojil glavno nagrado v nagradnem natečaju, se bo izvedel med vsemi izbranimi tedenskimi nagrajenci, in bo potekal 6.6.2022. 

Rezultati nagradnega natečaja z imenom in priimkom vseh tedenskih nagrajencev in prejemnika glavne nagrade nagradnega natečaja bodo objavljeni na naslednjih spletnih straneh/družbenih omrežjih:

 • www.barcaffe.si/ujemitrenutek
 • https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSlovenija/
 • Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

najkasneje do 6.6.2021.  

9. člen

Za potrebe izvedbe nagradnega natečaja in doseganja namena, za katerega je organiziran v skladu s temi Pravili, bodo udeleženci Organizatorju predložili naslednje osebne podatke: ime, priimek, telefonsko številko in e-poštni naslov. Za namen podelitve nagrad je vsak nagrajenec dolžan Organizatorju predložiti  tudi podatek o naslovu,  ter davčno številko,  na zahtevo Organizatorja pa tudi morebitne druge osebne podatke oziroma na vpogled podati osebni dokument, ki je potreben za identifikacijo nagrajenca (v nadaljnjem besedilu: obvezni podatki).  

10. člen

Nagrajence bo Organizator po elektronski pošti oziroma po telefonu obvestil o načinu prevzema nagrade, ter o morebitnih dodatnih potrebnih podatkih nagrajenca, ki so potrebni za podelitev nagrade. Če se nagrajenec iz tega natečaja ne javi Organizatorju v roku 7 dni od dneva kontaktiranja, se bo štelo,  da je nagrajenec odstopil od nagrade, Organizator pa nima več obveznosti izročitve nagrade temu nagrajencu. Rok za dostavo nagrade s strani Organizatorja je 30 dni od dneva objave nagrajencev.

Ob prevzemu nagrade bo nagrajenec na vpogled priložil osebno izkaznico za potrebe identifikacije. 

11. člen

Organizator ne prevzema odgovornosti:

 • za kakršne koli posledice, nastale zaradi napačne uporabe ali zlorabe Pravil nagradnega natečaja s strani udeležencev v nagradnem natečaju ali tretjih oseb,
 • za neželene posledice, ki jih utrpijo udeleženci zaradi udeležbe v nagradnem natečaju,
 • za (ne)točnost in (ne)ažurnost podatkov, ki jih pošiljajo udeleženci v nagradnem natečaju,
 • za osebne podatke, ki jih udeleženec na kakršenkoli način da na voljo drugim udeležencem nagradnega natečaja ali tretjim osebam in za uporabo tako dostavljenih podatkov s strani drugih udeležencev ali tretjih oseb,
 • za kakršnekoli incidente ali poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi uporabe (uporabe in/ali konzumiranja) podeljenih nagrad,
 • v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in drugih aktivnosti družbenih omrežij ali (ne)delovanja elektronske pošte, telefonskih linij ali drugih naprav, ki omogočajo izvedbo tega natečaja; organizator tudi ne odgovarja, če eden ali več udeležencev zaradi kakršnega koli razloga ali tehnične napake v zvezi z delovanjem omrežja ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v natečaju,
 • za okužbo računalnika z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeleženca natečaja ter za posledice povezovanja udeleženca z omrežjem preko spletne strani; organizator ne odgovarja za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom shranjenim na teh napravah ter za osebne in poklicne posledice, ki bi lahko zaradi tega nastale udeležencem,
 • za okoliščine in situacije, za katere ta pravila izključujejo odgovornost Organizatorja, oziroma za katere je opredeljena odgovornost udeleženca ali nagrajenca.

12. člen

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli prekliče prijavo udeleženca v naslednjih primerih:

 • prijave udeležencev, za katere se ugotovi, da niso opravili vseh korakov, potrebnih za uvrstitev v nagradni natečaj,
 • prijavljena vsebina ni delo udeleženca, ki jo prijavlja. V primeru dvoma je udeleženec dolžan v roku 24 ur odgovoriti na vprašanje Organizatorja in predložiti ustrezno dokazilo,
 • prijave udeležencev, ki uporabljajo lažne podatke ali lažne profile,
 • prijave udeležencev, katerih vsebine so žaljive ali kako drugače neprimerne.
 • Organizator bo udeleženca ali nagrajenca diskvalificiral, če bo ugotovil, da je le ta navedel neresnične, napačne ali tuje osebne podatke, pa tudi če ugotovi, da gre za mladoletnika, oziroma, da je skupaj z udeležencem na fotografiji mladoletnik ali, v primeru da se posameznik na fotografiji ne strinja z uporabo njegovega lika in podatkov v skladu s temi Pravili, terče obstaja sum zlorabe nagradnega natečaja.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in uporabo teh Pravil je dokončna in zavezujoča za vse udeležence.

                                                         13. člen

S sodelovanjem v tem nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo in dajejo soglasje da sme Organizator, če postanejo prejemniki nagrade, brez nadomestila uporabiti in javno objaviti v tiskanem, avdio, slikovnem in video materialu njihove osebne podatke (ime in priimek),  ter fotografijo, ki mu jih udeleženec/nagrajenec da na voljo, za namen javne objave rezultatov nagradnega natečaja, tako pri razglasitvi nagrajenca in podelitvi nagrade kot pri objavljanju reportaž, člankov ali podobnih materialov v zvezi z nagradnim natečajem. Nagrajenec bo na povabilo Organizatorja podal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev v nagradnem natečaju, zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja in nagrajencev izključno za namene izvajanja nagradnega natečaja in promocijske namene Organizatorja, za katere je ta nagradni natečaj organiziran, v skladu s temi Pravili.

Udeleženec bo ob prijavi na nagradni natečaj, na posebno zahtevo Organizatorja, z aktivnim pritrdilnim dejanjem, če to želi, dal svoje soglasje za uporabo danih obveznih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in personaliziran dostop do udeleženca, uporabo s strani povezanih družb Organizatorja ipd.) in bo, če želi, dal tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za natančno navedene in druge namene.

Tako dano soglasje udeleženec lahko kadarkoli prekliče s pošiljanjem zahteve na naslov sedeža Organizatorja, na [email protected] ali brezplačni telefon 080 11 31.

Udeleženci smejo v vsakem trenutku zahtevati izbris ali prekinitev uporabe njihovih osebnih podatkov za posamezen namen. V kolikor takšen zahtevek vložijo v času trajanja nagradnega natečaja in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe nagradnega natečaja, prenehajo sodelovati v nagradnem natečaju.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih zagotovijo udeleženci sami in je izključno udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan in odgovoren Organizatorja pravočasno obvestiti o njihovi spremembi.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, še zlasti če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje vseh svojih pravic in obveznosti , ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na e-poštni naslov ali naslov sedeža Organizatorja, oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Vsi osebni podatki bodo zavarovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in se soglaša z možnostjo, da Organizator izvaja določene aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos opravil na zakonit način in bo izbral obdelovalca, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo varovanja osebnih podatkov.

Udeleženec se zaveda in izrecno soglaša, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, to je Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko obdeluje osebne podatke le v okviru odobritve ali naročila,  ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in za namen izvedbe nagradnega natečaja, v skladu s temi Pravili.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeležencev v skladu s temi Pravili, razen če zakon določa drugače.

Vse ostale podrobnosti v zvezi z ravnajem in varovanjem osebnih podatkov ter z uveljavljanjem svojih pravic lahko udeleženec prebere v Pravilih o varovanju  zasebnosti https://www.barcaffe.si/razmere/pravila-o-varovanju-zasebnosti in Politiki piškotkov https://www.barcaffe.si/razmere/politika-piskotkov, ki so na voljo na spletni strani Organizatorja.

14. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju na način, opisan v teh Pravilih, udeleženec daje Organizatorju pravico prenosa navedenih fotografij, oziroma pravico do uporabe le teh za namen izvedbe nagradnega natečaja in za namene, opredeljene v teh Pravilih.

Udeleženec ima pravico, da kadarkoli odstopi od nagradnega natečaja, oziroma  da odloči, da ne bo sodeloval v njem, pri čemer Organizator jamči, da bodo njegovi osebni podatki izbrisani.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradnem natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil, ter s prijavo za sodelovanje potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov in ravnanja z njimi.

15. člen

Pravila tega nagradnega natečaja bodo objavljena na spletni strani ujemitrenutekwww.barcaffe.si/ujemitrenutek, udeleženci nagradnega natečaja pa za vsa dodatna vprašanja in informacije v zvezi z nagradnim natečajem lahko kontaktirajo kontaktni center:

[email protected] ali brezplačni telefon 080 11 31.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju ter pravico do prekinitve nagradnega natečaja, z obveznostjo, da to pravočasno objavi na isti način kot pravila nagradnega natečaja in v tem primeru ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi lahko nastalaudeležencem.

16. člen

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, _______________

Organizator:

Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1 , 1000 Ljubljana

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: