SlovenščinaHrvatskiSrpski

Za ljubitelje kave

Barcaffè kave

Različne arome, različni načini priprave, a vedno tisti značilen Barcaffè okus.

Odkrij več

Premakni se

Dobra kava te zbudi. Najboljša te premakne. Odkrij projekte, ki premikajo.

Barcaffè svet

Naš svet se vrti okrog kave. Vstopi vanj in poglej, kako smo se premikali skozi čas.

Spletna trgovina

Da ne boste nikoli ostali brez svojega najljubšega rituala, obiščite našo spletno trgovino.

Politika zasebnosti

Pravila zasebnosti

Atlantic Droga Kolinska d. o. o. (v nadaljevanju: Družba) je del poslovnega sistema Atlantic Grupe, v okviru katerega so vzpostavljeni in uporabljeni visoki standardi poslovnega upravljanja in transparentnega poslovanja, kar pomeni odgovorno, zakonito in etično utemeljeno obnašanje vseh pravnih subjektov Atlantic Grupe, ki hkrati vključujejo spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov.

Ob upoštevanju omenjenih standardov, Družba kot vodja obdelave v okviru poslovnega sistema Atlantic Grupe, zbira in obdeluje osebne podatke zakonito, pošteno in transparentno, v skladu z veljavnimi predpisi ter izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe zaradi zaščite osebnih podatkov pred nezakonitim dostopom in zlorabo.

Družba se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov pomembno tako našim uporabnikom, kakor tudi drugim posameznikom. Prav zaradi tega vas želimo obvestiti, katere osebne podatke zbiramo, kako z njimi upravljamo in kako skrbimo za njihovo varstvo.

Namen, obseg in pravni temelj obdelave

Osebni podatki se zbirajo za posebne, izrecne in zakonite namene, v nujnem obsegu in se obdelujejo na način, ki je skladen s temi nameni.

Družba bo osebne podatke zbirala in obdelovala samo v primerih, ko je to s predpisi dovoljeno:

  • obdelava je potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti
  • ko je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov
  • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
  • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  • obdelava je potrebna za zakonite interese Družbe ali povezanih družb.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo. To so na primer vaše ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov ali poštni naslov.

Družba ne zbira vaših osebnih podatkov, razen v primeru, ko vi izrecno predložite tovrstne podatke (na primer v poizvedbi za določenim izdelkom ali storitvijo, sklenitvijo pogodbe ali zahtevkom za določena postopanja pred sklenitvijo pogodbe, z vključitvijo v programe zvestobe, ob prijavi na elektronske novice, sodelovanju v anketah, razpisih in nagradnih igrah, naročanju vzorcev ali brošur, prošnjah za donacije in ob zahtevanju določenih informacij, predajo življenjepisa ali odprte ponudbe ali ob prijavi na razpise za prosta delovna mesta, kakor tudi z zaposlitvijo v naši Družbi…).

Vaše osebne podatke zbiramo, shranjujemo, uporabljamo ali prenašamo v obsegu – vsebinskem in časovnem – ki je potreben v določenem primeru, na primer, da odgovorimo na vaša vprašanja, izpolnimo  vaše zahteve, vas obvestimo o naših izdelkih ali rezultatih razpisa ali nagradne igre, izpolnjujemo pogodbeno obveznost ali nujna postopanja pred sklenitvijo pogodbe, ali izpolnjujemo druge naše zakonske in pravne obveznosti. Zaradi teh razlogov mora Družba osebne podatke včasih prenesti drugim družbam v Atlantic Grupi in povezanim družbam ali zunanjim ponudnikom storitev v nadaljnjo obdelavo. Ponudniki storitev so lahko angažirani na primer v kontekstu storitev klicnega centra, distribucije blaga ali oglaševalskega materiala ali za organizacijo in izvedbo nagradnih iger. Družba od teh strani zahteva, da sprejmejo veljavne pravne predpise, ravnajo v skladu z našimi navodili in da upoštevajo naša interna pravila o varstvu osebnih podatkov, kakor tudi, da sprejmejo ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe varovanja. Zaradi teh razlogov bodo morali vaši osebni podatki biti preneseni tudi v druge države EU ali države izven EU, vendar bo Družba pri tovrstnem prenosu poskrbela, da bo ta prenos povsem skladen z zakonom in da bo prenos opravljen z vsemi razpoložljivimi in primernimi ukrepi varstva osebnih podatkov.

Družba jamči, da vaših osebnih podatkov ne bo nikomur prodajala, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali posojala tretji strani, če to ni potrebno za izpolnitev določenega namena, za katerega ste nam osebne podatke dali, prav tako jamči, da vaših osebnih podatkov ne bo dala kateremu koli nepooblaščenemu prejemniku.

Obstaja možnost, da bomo morali vaše osebne podatke dostaviti pristojnemu organu javne oblasti, v primeru, ko to zahteva zakon ali drugi zavezujoči predpis.

Zbrani podatki se bodo hranili tako dolgo, kolikor je to potrebno za namen, za katerega so zbrani, oziroma do roka določenega v veljavnih predpisih.

Uporaba osebnih podatkov za namene oglaševanja in trženja

Ko se vaši osebni podatki uporabljajo za namene oglaševanja in trženja skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, bodo vaši podatki shranjeni in uporabljeni za te namene, na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali po pošti ali po drugem komunikacijskem kanalu, ki ste ga sprejeli.

Če se bodo vaši osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, boste o tem v naprej obveščeni, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa vas bomo vsekakor zaprosili posebej, izrecno in informirano za privolitev.

Vaše podatke bomo prav tako uporabili, če bomo želeli analizirati in izboljšati učinkovitost naših spletnih storitev, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se vaši osebni podatki ne navedejo z imenom oziroma,  da se ne morejo povezati s konkretno osebo.

Uveljavljanje pravice posameznika 

V katerem koli trenutku lahko od nas zahtevate informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, ali zahtevate njihov popravek, lahko prekličete njihovo uporabo, ali izbris svojih osebnih podatkov, ali preklic privolitve za vse ali samo za nekatere namene (razen ko to ni mogoče, na primer, ko gre za obdelavo podatkov za statistične namene, za katere osebni podatki nikakor ne omogočajo identifikacije), oziroma prepoveste prenos podatkov drugemu vodji obdelave pod zakonskimi pogoji, prav tako pa lahko odjavite sprejemanje naših informativnih in promocijskih materialov.

Prav tako lahko vložite ugovor na uporabo svojih osebnih podatkov v situacijah, ki so utemeljene na obstoju našega legitimnega interesa, še posebej, ko jih uporabljamo za potrebe neposrednega trženja.

Z naše strani bomo v največji možni in razumni meri skrbeli za to, da bodo osebni podatki, ki ste nam jih dostavili na razpolaganje, pravilno evidentirani, hkrati pa je odgovornost za točnost tudi na vaši strani, zato vas prosimo, da podatke redno in pravočasno posodabljate, oziroma da nam dostavite zahtevek za vpis spremembe ali za popravek.

Za uveljavitev vseh svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko obrnete na elektronski naslov ali naslov sedeža Družbe, ki ju boste našli na spletni strani, ali na elektronski naslov: [email protected], ali po navodilu na dostavljenih promocijskih materialih.

Ob vzpostavitvi kontakta in prejemu navedenih zahtev, bomo vložili razumne napore, da potrdimo vašo identiteto in preprečimo neavtorizirano obdelavo osebnih podatkov.

Po prejemu vaših zahtev bomo zahtevano aktivnost izvedli v primernem roku, vendar najkasneje v roku 30 dni od prejema ter vas o tem po potrebi obvestili, vse skladno z zakonom.

Otroci

Praviloma podatke o otrocih ne zbiramo. Če ugotovimo, da so nam le ti posredovani brez privolitve staršev ali zakonitih zastopnikov, jih bomo izbrisali v najkrajšem možnem času. Pri tem bomo upoštevali smernice, ki smo jih  prejeli od vas kot starša ali zakonitega skrbnika.

V kolikor bi vendarle za neke namene zbirali podatke o otrocih, starih toliko, da je skladno z veljavnimi zakoni za obdelavo njihovih osebnih podatkov potrebna privolitev  staršev, bomo o tem objavili ustrezno informacijo in uporabili razumne ukrepe, da bi ugotovili, ali imajo otroci privolitev staršev oziroma zakonitega skrbnika.

Varnost podatkov

Implementirali smo tehnične in organizacijske ukrepe, da bi preprečili izgubo vaših podatkov, spreminjanje, odtujitev ali dostop nepooblaščene tretje strani, oziroma kakršno koli nepooblaščeno obdelavo le teh. Dostop k vašim osebnim podatkom je omejen samo na tiste zaposlene, ki so jim te informacije potrebne za posredovanje naših storitev oziroma za reševanje vašega vprašanja.  Nenehno izobražujemo naše zaposlene o tem, kako pomembna je zaupnost podatkov in ohranjanje zasebnosti in varstvo vaših podatkov. Zbiramo samo tiste podatke, ki so potrebni za določeno obdelavo in jih ne hranimo dlje, kot je to potrebno oziroma določeno z zakonskimi predpisi.

Na naši spletni strani boste lahko občasno našli povezave na druge spletne strani ali portale, lahko pa vam ponudimo tudi značilnosti družbenih omrežij, ki omogočajo delitev osebnih podatkov na družbenih omrežjih. Priporočamo, da vsekakor predhodno preberete pravila o varstvu osebnih podatkov na teh portalih ali družbenih omrežjih ali tretjih osebah, kakor tudi o sprejetih ukrepih o varstvu le teh, saj se lahko razlikujejo od teh Pravil in naših sprejetih ukrepov, za kar pa mi ne moremo biti odgovorni.

Omejitev odgovornosti

Čeprav sprejemamo dostopne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključno ali namerno zlorabo, uničenjem, izgubo, nepooblaščenimi spremembami ali dostopom, ne moremo jamčiti, da nekateri osebni podatki, ki jih zberemo, kljub določbam teh Pravil o varovanju zasebnosti, ne bodo nikoli naključno razkriti.

V največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam z naključnim razkritjem osebnih podatkov.

Ker nimamo nadzora nad osebnimi podatki, ki jih predložite pri dostopu do drugih portalov in uporabi le teh ali neposredno tretjim osebam (na primer pri sodelovanju v sponzoriranih dejavnostih), v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala vam ali tretjim osebam zaradi posredovanja osebnih podatkov.

Posodabljanje in spreminjanje

Pridržujemo si pravico na spreminjanje ali posodabljanje delov teh Pravil v vsakem trenutku in brez predhodne najave. Obiščite občasno našo spletno stran, da boste seznanjeni s spremembami ali posodobitvijo Pravil. Objavljen bo datum začetka veljavnosti aktualne verzije Pravil.

Ta Pravila so nazadnje spremenjena 24.5.2018.

ŠLOGAJ Z BARCAFFÈTako dobra, da lahko napove prihodnost. Preveri, kaj se skriva v tvoji skodelici kave.