Barcaffè

Nagradne aktivacije

Tekmovanje Barcaffe Barista Cup 2022

ORGANIZATOR IN TRAJANJE TEKMOVANJA

Organizator tekmovanja, imenovanega "Barcaffe Barista Cup 2022" (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje ali prireditev ali nagradno tekmovanje) je ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba, Rakitnica 3, OIB: 65106679992 v sodelovanju z Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011000 in z Atlantic Grand d.o.o., Surčinska 6a, 11070, Beograd-Novi Beograd, Srbija, MBS: 17173006 (v nadaljevanju: Organizator) Prijave z izborom tekmovalcev bo potekalo od 01.07.2022. s pričetkom ob 12.00 uri do 01.09.2022. do 23:59 ure z digitalno prijavo (video posnetkom ali fotografijo) na spletni strani.

Finalno tekmovanje se bo odvilo 01.10.2022 s pričetkom ob 12.00 do 16.00 ure in je organizirano v Zagrebu v caffe baru Barcaffe Academia, Radnička cesta 1A.

Tehnično podporo Organizatorju zagotavlja Nivas d.o.o, Ladislava Štritofa 1, Zagreb, OIB 1657819214.

Oseba, ki se prijavi na tekmovanje, se v nadaljnjem besedilu imenuje udeleženec ali tekmovalec.

Oseba, ki se prijavi na tekmovanje, sprejema ta Pravila in se z njimi v celoti strinja.

1.0       Pogoji sodelovanja

Tekmovanje je organizirano in izvedeno z namenom:

- promocije Organizatorja in njegovih aktivnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in aktivnostmi, vključno s pošiljanjem glasil in drugih obvestil o organizatorjevih aktualnostih (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih tekmovanjih, natečajih in druge marketinške akcije), ter z občasnim izvajanjem splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja in internetnih ter drugih oblik obveščanja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča…); 

- promocije in plasiranja izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih.

1.1 Udeleženci

V času udeležbe na tekmovanju morajo biti udeleženci stari najmanj 18 let.

Udeleženci imajo lahko katero koli državljanstvo, vendar pa morajo imeti stalno prebivališče v državi, v kateri se prijavijo na tekmovanje, to pomeni v Sloveniji, na Hrvaškem ali v Srbiji. 

Udeleženci ne smejo biti zaposleni pri konkurenčnih podjetjih (industrija kave).

Pravice do sodelovanja nimajo osebe, zaposlene pri Organizatorju in z njimi povezanih družbah ter nobena druga oseba, ki na kakršen koli način sodeluje pri organizaciji nagradnega tekmovanja.

Za namene izvedbe tekmovanja in doseganja namena, za katerega je to organizirano v skladu s temi Pravili, udeleženec posreduje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov (v nadaljevanju : obvezni podatki).

1.1.2 Število udeležencev tekmovanja Barcaffe.

Finalno tekmovanje Barcaffe Barista Cup se bo udeležilo devet (9) udeležencev.

Tri (3) najbolje ocenjene prijave udeležencev iz vsake države bodo sodelovale na tekmovanju v Zagrebu na Hrvaškem.

Uradni sodniki, 6 profesionalnih Barcaffe baristov - sodnikov in en tehnični sodnik, bodo za finalni dogodek izbrali tri (3) udeležence iz vsake države na podlagi videa ali fotografije umetnosti ustvarjanja “Free-pour latte art” (umetnost risanja slik na kavo z mlečno kremo), ki jo kandidati pošljejo skupaj s prijavo. Izveden »Free pour latte« mora biti prikazan v prijavnem videoposnetku ali na prijavni fotografiji.

Vsak udeleženec tega tekmovanja s sodelovanjem na Organizatorja prenese pravice lastništva in uporabe video  izdelka in/ali fotografij oziroma njegove/njene vsebine brez kakršnih koli vsebinskih, časovnih ali teritorialnih omejitev. Uporaba vključuje pravico do objave, kopiranja, obdelave, prilagajanja in distribucije objavljene vsebine v celoti ali delno, kot tudi pravico do sestavljanja celotnega videa ali njegovih delov ali fotografij v en sam video (film), kar organizira Organizator, vse to v lastne promocijske namene.

Udeleženec je dolžan paziti in je odgovoren, da na posnetku ali fotografiji, ki jo posname, ni drugih oseb oz. če so prisotne druge osebe, da ima njihovo soglasje za snemanje, sodelovanje v tem tekmovanju in za vse pravice, enake tistim, ki jih Organizator pridobi od udeleženca. V videu ne sme biti posneta ali video ne sme vsebovati mladoletne osebe.

1.1.3 Sojenje in navzkrižje interesov

Udeleženci pred koncem tekmovanja oktobra 2022 ne smejo biti sodniki na nobenem tekmovanju Barcaffe. Sorodniki sodnikov ne smejo sodelovati v nobenem Barcaffe tekmovanju.

Barcaffe spodbuja objavo morebitnega navzkrižja interesov pred začetkom Barcaffe tekmovanja.

V primeru, da udeleženec ali sodnik morebitnega nasprotja interesov ne prijavi vnaprej, bo diskvalificiran iz vseh Barcaffe tekmovanj.

1.2 Prijave

1.2.1 Obrazec za registracijo tekmovalca

Za prijavo na Barcaffe Barista Cup morajo udeleženci izpolniti Obrazec za prijavo tekmovalca in naložiti fotografijo ali video svojega latte arta na spletni strani www.barcaffe.si/baristacup

1.3 Določila in pogoji

Ob oddaji prijave udeleženci potrjujejo, da razumejo naslednja določila in pogoje.

A.      Eno (1) tekmovanje bo potekalo v Zagrebu na Hrvaškem.
B.      Datum dogodka bo objavljen tudi na www.barcaffe.si/ baristacup
C.      Na tekmovanju, ki bo 1. oktobra 2022 v Zagrebu na Hrvaškem, bo sodelovalo devet (9) najbolje ocenjenih prijav (3 iz vsake države po mnenju sodnikov).
D.      Vsi tekmovalci do februarja 2023 ne smejo oglaševati ali biti zaposleni pri konkurenčnih podjetjih (kavna industrija).
E.      Vsi tekmovalci in zmagovalec se strinjajo, da bodo po potrebi na voljo za promocijske aktivnosti blagovnih znamk Barcaffe in Atlantic Grupa.

1.3.1 Nagrada

Zmagovalec bo prejel:

 1. certificirano izobraževanje LAGS (Latte Art Granding System);
 2. Trening praženja z speciality kavami z Nikom Orošijem. Zmagovalec bo kavo izpraženo v okviru treninga smel zadržati zase;
 3. Barcaffe espresso barista izobraževanje;
 4. Denarno nagrado v znesku 2000,00 EUR.

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo blago ali storitve, prav tako ni mogoče, da bi za nedenarne nagrade zahtevali plačilo njihove denarne protivrednosti.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja do zmagovalca in udeležencev tekmovanja.

Vsi davki in druge ugodnosti v zvezi z nagrado se plačajo v skladu s predpisi države zmagovalca.

V Sloveniji so nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradnega  tekmovanja. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine). Organizator lahko zahteva davčno številko zmagovalca, ter podatke o transakcijskem računu zmagovalca za potrebe izplačila denarne nagrade. Če zmagovalec ne bo predloži potrebnih podatkov mu Organizator nagrad ne bo podelil.

1.3.2 Stroški

Organizator krije stroške udeležbe, ki vključujejo pot in nastanitev za tri (3) najbolje ocenjene udeležence iz vsake države (Srbije, Hrvaške in Slovenije) za tekmovanje, ki bo potekalo v Zagrebu.

1.4 Uporaba pravil in predpisov

Organizator bo med tekmovanjem uporabljal ta pravila in predpise. Če tekmovalec krši eno ali več pravil ali predpisov, bo samodejno diskvalificiran iz tekmovanja.

2.0       Tekmovanje

2.1 Povzetek

Finalno tekmovanje se bo začelo ob 12.00 in bodo trajalo do 16.00 ure ali po potrebi tudi dlje.

Tekmovalci bodo imeli petnajst (15) minut v zaodrju za pripravo mlina, deset (10) minut za pripravo tekmovalne površine za nastop na odru in petnajst (15) minut za tekmovanje.

Čas za čiščenje ni predviden, morajo pa udeleženci takoj po nastopu iz odra odstraniti svojo osebno opremo.

Organizator bo zagotovil kavo, mleko, skodelice in opremo navedeno v nadaljevanju pravilnika.

A. Udeleženci morajo uporabljati mlinčke za kavo in espresso aparate, ki so na voljo na tekmovanju. Uporaba lastnih ni dovoljena. Mlinčki za kavo bodo okvirno nastavljeni, vendar pa mora vsak barist v načrtovanih petnajstih (15) minutah prilagoditi nastavitve mlinčka svojim osebnim potrebam.

B. Tekmovanje je sestavljeno samo iz enega (1) kroga.

Obstajajo tri komponente:

I.               Espresso - med katerim mora tekmovalec nastaviti kavni mlinček in kavo servirati glede na parametre, ki jih bo predstavil sodnikom.

II.         Free-pour latte – med katerim se za sodnike pripravita dve enaki kreativni kavi s tekočim mlekom, ki se ocenjujeta glede na celotno privlačnost in kontrast sestavin.

III.      »Signature drink«, Pijača s podpisom - med katerim se za sodnike ustvarita dve pijači na bazi espressa prostega izbora sestavin, ki ju oblikujejo tekmovalci.

C. Tekmovalec mora napitke predstaviti po zgoraj navedenem vrstnem redu.

D. Vsaka kategorija napitkov mora biti v celoti izvedena, preden lahko tekmovalec začne pripravljati naslednjo kategorijo napitkov, sicer bo tekmovalec diskvalificiran.

E. Udeleženci morajo pripraviti po dve pijači za vsak spodnji element:

i. Espresso

A. Espresso je pijača 25 do 35 ml vključno s kremo.

B. Espresso se pripravlja z različno gramažo kave (odvisno od kave in mletja).

C. Espresso se kuha pri temperaturi med 90,5 in 94 stopinjami Celzija

D. Tlak bo nastavljen med 8,5 do 9,5 BAR.

E. Priporočeni čas ekstrakcije je med 20 in 30 sekundami, vendar ta čas ni obvezen.

F. Čas ekstrakcije mora biti znotraj 3 sekund variacije za oba napitka znotraj iste kategorije pijače.

G. Espresso je treba postreči v 60 in 90 ml skodelici z ročajem.

H. Espresso je treba sodnikom postreči z žlico na krožničku.

 

ii. Free-pour latte - v tem delu je treba za sodnike pripraviti dva enaka kreativna vzorca, ki bosta ocenjena glede na skupno privlačnost in kontrast sestavin. Udeleženci lahko izberejo kreativni dizajn, ne da bi o tem obvestili sodnike.

a.       Prostornina uradne skodelice za kavo z mlekom na tekmovanju je 170 ml.
b.      Napitek je dovoljeno pripraviti samo iz kave in mleka. Za kavo in mleko bo poskrbel Organizator tekmovanja, udeleženci pa ne bodo smeli uporabljati svoje kave ali mleka. V nasprotnem primeru bo pijači dodeljena vizualna in tehnična ocena nič (0).
c.       Za posamezni napitek latte art lahko udeleženci uporabijo standardni ali dvojni espresso ali ristretto.
d.      Risanje z orodjem za risanje „etching“ ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno okraševanje površine, sicer bo rezultat za ta napitek nič (0).

iii. Pijača s podpisom - Pijača s podpisom je pijača, ki jo je oblikoval tekmovalec.

A. To bi moral biti napitek in sodniki ga morajo imeti možnost piti.

B. Vsaka od pijač s podpisom mora vsebovati vsaj en espresso.

C. Espresso mora biti pripravljen znotraj tekmovalnega časa.

D. Prisoten mora biti prevladujoč okus espressa.

E. Pijača s podpisom je lahko poljubne temperature.

F. Uporabljajo se lahko vse sestavine, ki so užitne in primerne za človeško uporabo v skladu z veljavnimi predpisi, razen alkohola, alkoholnih izvlečkov, stranskih proizvodov ali prepovedanih snovi. Za prepovedane snovi se v smislu tega Pravilnika štejejo snovi, ki so navedene v veljavnem Seznamu drog, psihotropnih snovi in rastlin, iz katerih je mogoče pridobiti droge, ter snovi, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo drog (NN 13/2019, 134/2021), kot tudi snovi, ki so navedene v veljavnem Zakonu o preprečevanju zlorabe drog (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80). /13, 39/19).

G. Sestavine morate kombinirate v času tekmovanja, tekmovalci lahko prinesejo domače sestavine, ki jih morajo predstaviti sodnikom in po potrebi oddati v analizo.

H. V portafiltrih ne sme biti nobenih drugih sestavin ali snovi, razen mlete kave.

I. Vse sestavine morajo biti objavljene na zahtevo Organizatorja.

J. Žirijo sestavlja sedem (7) sodnikov: 6 profesionalnih Barcaffe baristov - sodnikov in en tehnični sodnik. Odločitev žirije je dokončna in nanjo ni možnosti pritožbe.

K. Iz strani organizatorja bo pristoten asistent ki bo v pomoč v času petnajst (15) minut priprave mlina.

3.0 Aparati, pribor in surovine

3.1   Aparat za pripravo espressa

Udeleženci morajo na tekmovanju uporabljati aparat za espresso, ki je predviden za tekmovanje.

Aparat za espresso, ki ga zagotovi Organizator, ima fiksno tehnično konfiguracijo in je udeleženci ne morejo spreminjati.

Aparat za espresso bo nastavljen na naslednje specifikacije: Temperatura bo nastavljena na 90,5 - 94 stopinj Celzija, tlak črpalke pa od 8,5 do 9,5 bara (atmosfer).

3.1.1 Diskvalifikacija  

Udeleženci ne smejo spreminjati, prilagajati ali zamenjati nobenega elementa, nastavitve ali komponente espresso aparata. Vse spremembe ali prilagoditve so lahko razlog za diskvalifikacijo (npr. portafiltri, košarice, temperature, tlaki, nastavki za pripravo pare itd.).

Vsaka poškodba tekmovalne opreme zaradi nepravilne uporabe ali zlorabe je po presoji sodnikov lahko razlog za diskvalifikacijo.

3.2 Kavni mlinček

Med nastopom morajo udeleženci uporabljati uradni mlinček za kavo, ki jim je dan v uporabo.

3.3 Mleko

Udeleženci morajo med nastopom uporabljati tudi mleko, ki ga zagotovi Organizator tekmovanja. Organizator bo zagotovil polnomastno mleko.

Udeleženci ne smejo pripravljati mleka izven tekmovalnega prostora.

3.4 Kava

Med nastopom morajo udeleženci uporabljati kavo, ki jo zagotovi Organizator tekmovanja.

Organizator bo priskrbel kavo Barcaffe espresso.

3.5   Dodatna oprema

A. Udeležencem se priporoča, da za svoj nastop uporabljajo minimalno količino dodatne opreme. Na sodniški mizi niso potrebni namizni prti, prtički ali okraski.

B. Udeleženci lahko izgubijo točke zaradi nepotrebne dekoracije.

3.6 Predpisana oblačila

Udeleženci morajo nositi neoznačena oblačila in ne smejo imeti vidnih sponzorjev.

Dovoljen je samo logotip Barcaffe espresso.

V primeru neupoštevanja tega pravila bo udeleženec takoj diskvalificiran.

Med svojim petnajst (15) minutnim nastopom mora tekmovalec nositi Barcaffe predpasnik.

3.7 Zagotovljena oprema in potrošni material

Oprema na odru na prizorišču tekmovanja bo naslednja:

 • miza za aparate (za espresso in mlinček)
 • predstavitvena (sodniška) miza
 • aparat za pripravo espressa
 • mlinček
 • skodelice in krožnički za espresso i latte art
 • kozarec za vodo
 • žličke za espresso i latte art
 • sladkor (po potrebi)
 • škatla za odpadno kavo
 • tamper
 • lattiere
 • mleko
 • kava 
 • koš za odpadke
 • barska brisača
 • predpasnik
 • pladenj

3.8. Priporočena oprema in potrošni material

Udeleženci lahko prinesejo vse pripomočke in materiale, ki jih potrebujejo za predstavitev. Udeleženci so med tekmovanjem sami odgovorni za svojo opremo in potrošni material.

Seznam potrošnega materiala, ki ga priporočamo, da ga udeleženci prinesejo s seboj, ki ne sme vsebovati logotipa konkurečnih ponudnikov kave:

 • lattiere
 • kozarci/ skodelice/ pribor za serviranje napitka s podpisom ne smejo imeti oznak blagovnih znamk
 • vse potrebne posebne dodatke za pripravo »signature drinka«, pijačo s potpisom (čokolada v prahu/ sirupi/živilska barva/ itd.)
 • barske brisače / čiste krpe (za vajo in tekmovanje)
 • čistilni material (krtača za pult, krtača za mlinček itd.)
 • pladnji brez oznak blagovnih znamk (za serviranje napitkov sodnikom)
 • Shaker  brez oznak konkurenčnih znamk
 • dodatna električna oprema (največ dva elementa)
 • vsa oprema / pripomočki, potrebni za »signature drink«, pijačo s podpisom

4.0 Navodila tekmovalcem pred časom priprave

4.1 Informativni sestanek s tekmovalci

Pred pričetkom tekmovanja bo izveden informativni sestanek s tekmovalci. Ta sestanek je obvezen za vse udeležence. Na sestanku bodo sodniki posredovali potrebna obvestila, razložili pravila in potek tekmovanja ter predstavili načrt tekmovanja.

To bo tudi priložnost za udeležence, da sodnikom postavijo neposredna vprašanja.

Na informativnem sestanku se bo z žrebom določil vrstni red nastopov tekmovalcev.

4.2 Glasba med tekmovanjem

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do zagotavljanja in predvajanja glasbe med nastopom udeležencev. Udeleženci ne smejo prinesti ali izbrati svoje glasbe.

4.3 Pravočasen prihod

Udeleženci morajo biti na prizorišču najkasneje trideset (30) minut pred začetkom. Tekmovalci, ki ne bodo prisotni na mestu pred prireditvijo, so lahko diskvalificirani.

4.4 Priprava tekmovalnega prostora

Tekmovalec je odgovoren za preverjanje in zagotovitev, da je tekmovalno prizorišče pred časom priprave pripravljeno in čisto. Če ni dovolj čisto, lahko tekmovalec zahteva ponovno čiščenje določenih delov.

4.5 Dostop navijačev/pomočnika na oder ni dovoljen

Med pripravo in nastopom tekmovalcev ter čiščenjem na odru ne sme biti nobenih oseb, razen tekmovalcev, Organizatorjevega osebja in sodnikov.

4.6 Priprava pred začetkom nastopa

Vsak tekmovalec bo imel deset (10) minut časa za pripravo. Namen priprav je pripraviti tekmovalno mesto in okolico za tekmovanje.

4.7 Predstavitvena miza za sodnike

Namizni prti, prtički in okraski niso potrebni in ne bodo omogočali višje ocene, temveč lahko povzročijo izgubo točk za gostoljubnost po presoji sodnikov, prav tako postrežba vode in skrb za polne vodne kozarce ter celotna prezentacija gostoljubja odvisno od resnosti kršitve pravil. Namen tega pravila je preprečiti nakup in prevoz nepotrebne opreme.

4.8 Poskusni napitek

Udeležencem je dovoljeno in priporočeno, da med pripravo pripravijo poskusni napitek. Tekmovalci lahko na začetku tekmovalnega časa v svojih portafiltrih puščajo "kavne pogače" (znane tudi kot "tortice").

4.9 Konec časa priprave

Čas priprave udeležencev ne sme biti daljši od 5 minut. Kontrolor časa bo tekmovalcu v 5 minutah priprave dal opozorilo po 3 minutah in nato vsakih trideset sekund. Ob 5 minutah bo uradni kontrolor časa zavpil »čas« in tekmovalca pozval, naj se odmakne s prizorišča tekmovanja.

5.0 Tekmovalni čas

5.1 Uvod s strani gostitelja slovesnosti

V času deset minutne priprave, bo vodja prireditve predstavil tekmovalca.

5.2 Začetek tekmovalnega časa

Vodja prireditve bo tekmovalca obvestil o začetku časa nastopa po izteku deset (10) minutnega časa za prpravo. Ali v primeru da je tekmovalec predhodno pripravljen lahko prične z tekmovanjem predčasno in določeni kontrolor časa bo zagnal štoparico v trenutku, ko tekmovalec dvigne roko in reče ČAS, ki bo označil začetek časa nastopa.

Spremljanje časa, ki je pretekel med tekmovalnim nastopom, je odgovornost tekmovalca, vendar pa lahko tekmovalec kadar koli zahteva tudi preverjanje časa. Kontrolor tekmovalnega časa opozori tekmovalca, ko mu ostanejo še tri minute, ena minuta, nato pa trideset sekund pred koncem tekmovalnega časa.

Opomba: Če ura iz kakršnega koli razloga ne deluje pravilno, udeleženci ne smejo zaustaviti svojega časa. V primeru okvare ure je čas, ki ga določi tehnični sodnik, uradni tekmovalni čas.

Tekmovalec prejme enaka opozorila, kot so navedena zgoraj.

5.3 Postrežba zahtevanih napitkov

Vsi napitki za sodnike morajo biti postreženi na predstavitveni mizi.

5.4 Pomočniki odnašajo postrežene pijače

Ko je vsak sklop napitkov postrežen in ocenjen s strani sodnikov, pomočnik na znak sodnika odnese napitke s predstavitvene (sodniške) mize.

Pomočnik se bo potrudil, da ne bi motil tekmovalcev, vendar pa je za uspešno gibanje po tekmovališču odgovoren tekmovalec.

5.5 Območje prizorišča tekmovanja

Udeleženci lahko uporabljajo samo delovni prostor, ki ga predvideva Organizator. To sta delovna miza z aparati in predstavitvena miza. Postavitev kakršnega koli dodatnega pohištva in/ali opreme neposredno na tla v tekmovalnem prostoru ali nad njim (npr. stojalo, miza, dvigalo za hrano, klop itd.) povzroči samodejno diskvalifikacijo. Udeleženci kot prostor za shranjevanje ne smejo uporabljati nobenega prostora pod tekmovalnimi mizami.

5.6 Konec časa za nastop

Čas nastopa se konča, ko tekmovalec reče "ČAS" ali "STOP".

Udeleženci ne bodo niti kaznovani niti nagrajeni, če bodo končali pred časom.

5.7 Komunikacija po času zaključka

Udeleženci ne smejo nadaljevati pogovora s sodniki po koncu tekmovalnega časa. Vsak pogovor po poteku tekmovalnega časa ne bo vplival na skupni rezultat. Po končanem tekmovanju se lahko udeleženci pogovorijo z vodjo dogodka; vendar pa sodniki po koncu tekmovanja ne bodo upoštevali nobenega pogovora ali pojasnila.

5.8 Kazen za prekoračitev časa

Če tekmovalec ne zaključi predstavitve v roku petnajstih (15) minut, lahko nadaljuje do konca predstavitve, vendar najkasneje v času skupno dvajset (20) minut.

Izgubi po eno točko za vsakih trideset (30) sekund nad obdobjem petnajst (15) minut.

Vsak tekmovalec, katerega nastop traja dlje kot dvajset (20) minut, bo diskvalificiran.

5.9 Dajanje navodil tekmovalcem

Kadarkoli med pripravami in/ali tekmovanjem je prepovedano dajati navodila. Takšno ravnanje bo povzročilo diskvalifikacijo.

Dovoljeno je navijanje občinstva, oz. navijačev in drugih članov ekipe. Vendar pa ni dovoljena nobena pomoč tekmovalcu (opomba: trenerji, navijači, prijatelji ali družinski člani med nastopom tekmovalca, vključno s časom priprav, ne smejo vstopiti na tekmovalni prostor).

6.0 Tehnična vprašanja

A. Če tekmovalec med pripravo in/ali tekmovanjem meni, da ima težave z naštetimi točkami mora tekmovalec dvigniti roko, da zahteva »tehnični time-out” in pokliče tehničnega sodnika (v času priprave), po katerem bo tekmovalčev čas ustavljen. Uradni tehnični sodnik zabeleži čas, ko je bil zahtevan "tehnični time-out”. Tekmovalec je odgovoren, da bo tehnični sodnik za čas obveščen o zahtevi za "tehnični time-out”.:

1. Espresso aparatom (vključno z napajanjem, tlakom pare, okvaro krmilnega sistema, pomanjkanjem vode ali odtokom)

2. Mlinčkom za kavo

3. AV opremo (kot je npr. mikrofon)

B. V primeru, da se sodniki strinjajo, da obstaja tehnična težava, ki jo je mogoče enostavno rešiti, se odločijo o ustreznem dodatnem času, ki ga je treba dati tekmovalcu.

Ko tehnik reši težavo, se tekmovalčev čas nadaljuje.

C. Če tehnične težave ni mogoče pravočasno odpraviti, se sodniki odločijo, ali mora tekmovalec počakati na nadaljevanje nastopa ali prekiniti nastop in znova začeti z dodeljenim časom.

D. Če mora tekmovalec prekiniti čas tekmovanja, bo skupaj s sodniki in organizatorjem prireditve določil uro ponovnega nastopa, pri čemer se bo čas za nastop meril od začetka.

E. Če se ugotovi, da je težava posledica napake tekmovalca ali tekmovalčeve osebne opreme, lahko glavni sodnik določi, da tekmovalcu ne bo dodeljen dodaten čas in se čas za pripravo ali tekmovalni čas nadaljuje brez odobritve dodatnega časa.

F. Nepoznavanje tekmovalne opreme ni podlaga za "tehnični time-out".

G. Neskladnost ali razlika med glavami aparatov, ki jih je treba prilagoditi, je ustrezen razlog za tehnični time-out samo v času priprave.

 

6.1 Motnje

A. Če katera koli oseba, kot so prostovoljci, sodniki, člani občinstva ali fotografi, očitno moti tekmovalca, bo tekmovalec dobil dodaten čas.

Sodniki, odgovorni za nadzor, bodo odločili, koliko dodatnega časa je treba dodeliti.

B. Če posamezniki (kot so fotografi ali snemalci) pridejo v fizični stik s tekmovalcem, lahko tekmovalec zahteva time-out. Glavni sodnik po lastni presoji dokončno odloči, ali je  time-out potreben.

6.2 Pozabljena oprema in/ali dodatki

A. Če je tekmovalec v času priprave pozabil kaj od svoje opreme in/ali pripomočkov, lahko zapusti delovni prostor, da si prinese stvari, ki mu manjkajo; vendar pa se v tem primeru njegov čas priprave ne bo ustavil.

B. Če je tekmovalec med tekmovalnim časom pozabil kaj od svoje opreme in/ali pripomočkov, mora obvestiti glavnega sodnika, da je pozabil vzeti stvari s seboj na oder.

Lahko si vzame pozabljene stvari, vendar brez pomoči drugih ljudi. Tekmovalni čas pa se ne bo ustavil.

C. Pomočniki, navijači, člani ekipe ali posamezniki iz občinstva tekmovalcu ne smejo ničesar prinesti.

D. Če pozabljene predmete dostavijo/prinesejo druge osebe, ki niso tekmovalci, bo to razlog za diskvalifikacijo.

7.0 Čas čiščenja

Po poteku časa nastopa mora tekmovalec začeti s čiščenjem tekmovalnega prostora.

Od udeležencev se pričakuje, da odstranijo vso svojo osebno opremo in potrošni material ter temeljito pobrišejo mesto tekmovanja. Sodniki ne ocenjujejo časa čiščenja.

OPOMBA: v primeru, da tekmovalec že med nastopom očisti delovno enoto, mu sodniki dodajo dodatne točke.

8.0 Po tekmovanju

8.1 Beleženje rezultatov

8.1.1     Skupna ocena udeležencev

Skupna ocena tekmovalca se izračuna ob upoštevanju vseh ocenjevalnih listov z ocenami vseh pet sodnikov in morebitnih časovnih kazni, ki se odštejejo od skupnega števila točk.

8.1.2     Enak rezultat

Če imata dva ali več udeležencev enak rezultat v katerem koli krogu, bodo uradni sodniki glasovali o zmagovalcu ali odredili še en dvoboj "Free pour" med udeleženci z enakimi ocenami.

8.2 Naknadne informacije

Po podelitvi nagrad bodo imeli udeleženci skupaj s sodniki možnost pregledati svoje rezultate.

Udeleženci originala rezultatov ne bodo smeli obdržati, lahko pa ga fotografirajo.

9.0 Merila sojenja

9.1 Tekmovalno območje

Tehnični sodnik bo ocenil čistočo tekmovalnega prostora na začetku in koncu nastopa/tekmovanja.

9.2 Predstavitev napitkov

Točke bodo podeljene na podlagi vizualne in verbalne predstavitve napitkov.

9.3 Tehnične veščine

Točke bodo podeljene na podlagi tehničnega znanja tekmovalca in spretnosti rokovanja z aparatom za espresso in mlinčkom za kavo.

9.4 Izvedba

Točke bodo podeljene na podlagi sodnikovega splošnega vtisa o tekmovalcu, njegovih veščinah ter osebne predstavitve in predstavitve napitkov.

10.0 Postopek tehničnega ocenjevanja

V nadaljevanju je razlaga tehničnega ocenjevalnega lista. Tehnični sodnik bo ocenil vsakega tekmovalca.

10.1 Ocenjevalne lestvice

Številčni rezultat (0-6)

Ocenjevalne lestvice so enake za tehnične in vizualne sodnike.

101si

10.1.2   Številčne ocene

Razpon ocen je od 0 do 6. Dovoljene so polovične točke od 1 do 6. Sodniki naj uporabljajo celotno paleto ocen (npr. če ni vidna nobena risba, je primerna ocena nič). Nizke ocene kažejo na slabo predstavitev in obratno.

10.1.3   Ocena Da/Ne

Tekmovalec prejme eno (1) točko za rezultat "Da" in nič (0) točk za rezultat "Ne".

10.2  Tehnične veščine – espresso 

Standardi tehničnih veščin so enaki za vse napitke (razlikujejo se le v številu ocenjenih napitkov).

102si

10.2.1    Izpust vode iz aparata (»splash«)

»Splash« naprave je treba izvesti pred vsako ekstrakcijo (po odstranitvi portafiltra iz glave aparata ali pred ponovnim vstavljanjem). Če se glava naprave izpere pred ekstrakcijo postreženih napitkov, bo sodnik to ocenil z "Da".

10.2.2    Suho/čisto sito portafiltra pred doziranjem

Če je sito portafiltra pred serviranjem napitka posušeno in očiščeno, bo sodnik to označil z »Da«.

10.2.3    Sprejemljiva količina polite/odpadne kave pri doziranju/mletju

Razlita / odpadna kava je kava, ki ni bila uporabljena med tekmovalnim časom / nastopom (npr. razlita / odpadna kava je lahko v dozirni posodi, v škatli za odpadno kavo, na pultu, v smeteh, na tleh itd.) . Sprejemljiva količina polite/odpadne kave je do pet (5) gramov neporabljene kave na napitek. Za pridobitev največjega števila točk odpadna kava ne sme presegati enega (1) grama neporabljene kave na napitek. Za več kot 5 gramov odpadne kave na pijačo bo tekmovalec prejel nič (0) točk.

10.2.4    Enotno doziranje / tampiranje

Tekmovalec mora dokazati enoten/konsistenten način doziranja in tampiranja za vse tekmovalne napitke. Za kavo espresso, "free pour“ in “pijačo s podpisom” bodo to sodniki označili z “Da” v vsaki kategoriji napitka in obratno. Tekmovalec mora enakomerno porazdeliti mleto kavo in jo nato enakomerno tampirati pod ustreznim pritiskom.

10.2.5    Čiščenje portafiltra (pred vstavljanjem)

Tekmovalec mora očistiti portafilter, preden ga vstavi v aparat. Če tekmovalec to naredi pravilno, bo sodnik to označil z "Da".

10.2.6    Vstavljanje in priprava brez odlašanja

Tekmovalec naj začne ekstrakcijo takoj po vstavitvi portafiltra v aparat, brez odlašanja. Če bo to storil pravilno, bo sodnik to označil z "Da".

10.2.7 Čas ekstrakcije

Tehnični sodnik bo izmeril čas ekstrakcije vsake kave in ugotovil, ali je ekstrakcija trajala 20-30 sekund. Če bo čas ekstrakcije 20-30 sekund za oba napitka, bo sodnik to označil z "Da" za oba napitka in obratno. Čas ekstrakcije se začne, ko tekmovalec začne ekstrakcijo.

10.3 Tehnične veščine - izdelava mlečne kreme

103si

10.3.1   Izpustitev pare iz ročke pred začetkom priprave mleka

Tekmovalec mora odstraniti kondenzat iz parne cevi, preden jo vstavi v lattiero za mleko.

10.3.2   Čiščenje cevi za paro po izpustu pare

Po izpustu pare je treba cev za paro očistiti s posebno barsko brisačo.

10.3.3   Izpiranje cevi za paro po uporabi pare

Tekmovalec mora po izpustitvi pare v mleko odstraniti kondenzat iz cevi za paro.

10.3.4   Sprejemljiva količina odpadnega mleka na koncu postopka

Lattiera za mleko naj bo po pripravi napitkov bolj ali manj prazna. Sprejemljiva količina odpadnega mleka je največ 5 cl.

10.4 Izvedba

104si

10.4.1    Urejeno in čisto delovno mesto na začetku in na koncu

A. Čistoča in urejenost tekmovalčevega delovnega mesta (delovna miza, pripravljalna miza, zgornji del aparata) bo ocenjena z oceno od 1 do 6. Če je območje neurejeno, je možna ocena 1.

B. Dovoljena je majhna količina (5g ki je definirano predhodno v pravilniku) mlete kave okoli mlinčka.

Udeleženci morajo delati, tako da zaradi majhne količine kave okoli mlinčka ne bo dodeljenih nič (0) točk.

C. Ocenjuje se sposobnost tekmovalca, da na praktičen in učinkovit način vzdržuje svoje delovno območje urejeno.

D. Preveč predhodne priprave je treba oceniti slabše (npr. mleko v vrčih itd.).

E. Ko se nastop začne, morajo biti na voljo vsaj tri čiste krpe.

Krpe morajo biti čiste in uporabljene za predvideni namen (npr. ena za cev za paro, ena za sušenje/čiščenje košar, ena za čiščenje barskega pulta. Računa se tudi brisača na tekmovalčevem predpasniku).

F. Skodelice je treba segreti. Skodelice je treba postaviti na vrh espresso aparata, da ostanejo tople.

G. Udeleženci imajo lahko na začetku tekmovalnega časa v portafiltrih odpadne paketke. To se ne bo štelo za nečisto delovno mesto na začetku nastopa.

H. Čisto delovno mesto ob koncu nastopa. Dovoljena je majhna količina mlete kave okoli mlinčka (5g ki je definirano predhodno v pravilniku). Udeleženci morajo delati, tako da zaradi majhne količine kave okoli mlinčka ne bo dodeljenih nič (0) točk.

I. Če pride do nesreče (npr. tekmovalec razlije napitek), mora tekmovalec očistiti razlit material do konca svojega nastopa.

J. Čiščenje med delom (odstranjevanje porabljene kave, brisanje miz) pripomore k boljšemu rezultatu tekmovalca.

K. V zgornjo oceno so vključeni vsi dodatki (tamperji, skodelice, pladnji, lattiere, itd.), vključno s predmeti na espresso aparatu in delovnih mizah.

L. »Kavna pogača« lahko ob koncu nastopa ostane v portafiltrih in se pri ocenjevanju ne upošteva.

10.4.2    Vizualna kakovost mlečne kreme

Sodniki bodo vizualno ocenili kakovost kreme: biti mora brez mehurčkov, gladka, sijoča in bogate konsistence. Sodniki bodo ocenili le skodelice, ki so jim bile podeljene.

10.4.3    Kontrast med sestavinami

Sodniki bodo ocenjevali le napitke, ki so jim bili predstavljeni. Večje število točk bodo prejele risbe, ki prikazujejo močan kontrast med površino pijače in belo mlečno kremo.

Zamegljenost kontrasta bo zmanjšalo oceno.

Sodniki naj upoštevajo dele s pomešano kremo in mlečno peno, ki jih tekmovalec namenoma ustvari, da ustvari želeno risbo.

10.4.4    Usklajenost, velikost in položaj slike

Predpostavlja se, da so sodniki desničarji, razen če jih tekmovalec ne vpraša, da navedejo drugače, zato naj bodo risbe predstavljene tako, da so obrnjene tako, da položaj ročaja skodelice ustreza položaju ure, ki prikazuje čas tri (3).

Sodniki bodo preverili, ali je velikost risbe primerna za skodelico, v kateri je predstavljena, in ali je risba v skodelico postavljena na estetsko sprejemljiv način. Če risba vsebuje več elementov, morajo biti vsi postavljeni tako, da so med seboj estetsko usklajeni in uravnoteženi.

10.4.5    Stopnja zapletenosti

Sodniki bodo ocenili le vzorec, ki jim je bil predstavljen. Visoke ocene bodo prejele le uspešno izvedene kompleksne risbe in obratno. Če tekmovalec poskuša izvesti zapleteno risbo, a mu to ne uspe, mora pričakovati slabo oceno.

10.4.6    Splošni vtis z vidika privlačnosti

Sodniki bodo ocenili le risbo, ki jim je bila predstavljena. Sodniki naj ocenijo celoten videz napitka na podlagi pridobljenega osebnega vtisa. Sodniki bodo upoštevali kreativnost risb. Najboljše ocene bodo podeljene za predstavitev oblik, ki premikajo meje v veščini in tehniki izvajanja latte arta. Sodniki bodo ocenjevali osnovne veščine latte arta, kot je risanje s prostim točenjem, in dali višje ocene, ko bodo te veščine dvignjene na višjo raven in izboljšane z dodatnimi tehnikami (v kategorijah napitkov, kjer je to mogoče).

Sodniki ocenjujejo predstavljeno risbo, ne fotografijo; če tekmovalcu ne uspe izdelati načrtovane risbe, je treba pričakovati slabšo oceno.

11.0 SKUPNI REZULTAT

rezasi

12.0 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v tem nagradnem tekmovanju se udeleženci strinjajo in dajejo svoje soglasje, da lahko Organizator brezplačno uporablja in javno objavi njihove osebne podatke v tiskanem, avdio, slikovnem in video materialu: ime, priimek, naslov, sliko, video material in druge podatke, ki mu jih udeleženec/zmagovalec da na razpolago, za namen javne objave rezultatov nagradnega tekmovanja, tako ob razglasitvi zmagovalca in podelitvi nagrad kot pri objavi poročil, člankov ali podobnih materialov v zvezi z nagradnim tekmovanjem. Na povabilo Organizatorja bosta udeleženec in dobitnik nagrade podala pisno soglasje.

Organizator kot vodja zbirke osebnih podatkov udeležencev in zmagovalcev tekmovanja zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za namene izvajanja nagradnega tekmovanja in za promocijske namene Organizatorja, zaradi katerih je to tekmovanje organiziran, skladno s temi Pravili.

Udeleženec bo ob prijavi na nagradno tekmovanje na posebno zahtevo Organizatorja z aktivno potrditvijo, če to želi, podal svojo privolitev za uporabo obveznih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in personaliziran dostop do udeleženca, uporabo s strani povezanih oseb Organizatorja ipd.), ter bo po želji posredoval tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za točno navedene druge namene.

Tako podano soglasje lahko udeleženec kadarkoli prekliče z zahtevo, poslano na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja, glede na podane kontakte na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje izključno udeleženec, udeleženec pa je sam odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je dolžan in odgovoren, da o njihovi spremembi Organizatorja pravočasno obvesti.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator in lahko nasprotuje uporabi svojih osebnih podatkov v primerih, ki jih Organizator utemelji na obstoju njegovega zakonitega interesa in vsekakor, kadar jih Organizator uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje vseh svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja ali v skladu z navodili na predloženih promocijskih materialih.

Vsi osebni podatki bodo varovani z uporabo ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša z možnostjo, da Organizator izvaja določene aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalca v EU ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos opravil na zakonit način in izbral obdelovalca, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da sme Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati pogodbenu obdelovalcu podatkov, in sicer Nivas d.o.o, Ulica Ladislava Štritofa 1, Zagreb, OIB: 16578192145. Pogodbeni obdelovalec podatkov sme osebne podatke obdelovati  le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z nameni opredeljenimi s temi Pravili.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeleženca v skladu s temi Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Vse ostale podrobnosti v zvezi z ravnanjem in varovanjem osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic lahko udeleženec prebere v Politiki zasebnosti in Politiki piškotkov, ki sta dostopni na spletni strani Organizatorja.

13.0 DRUGE DOLOČBE

DISKVALIFIKACIJA UDELEŽENCA

Organizator bo udeleženca diskvalificiral, če ugotovi, da je posredoval neresnične, napačne ali osebne podatke nekoga drugega, ter če ugotovi, da gre za mladoletno osebo in če sumi o zlorabi nagradnega tekmovanja.

 

 

 

SPREJEMANJE PRAVIL

Udeleženec, ki sodeluje v nagradnem tekmovanju, sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil ter s prijavo za sodelovanje potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe svojih osebnih podatkov in ravnanja z njimi.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev sodelovanja v nagradnem tekmovanju ter pravico do prekinitve nagradnega tekmovanja z obveznostjo, da to pravočasno objavi na enak način kot tudi pravila tekmovanja.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s tekmovanjem in uporabo teh pravil je dokončna in zavezujoča za vse udeležence.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-              kakršne koli posledice, ki so posledica napačne uporabe ali zlorabe pogojev nagradnega tekmovanja s strani udeležencev ali tretjih oseb,

-              neželene posledice ali dogodke, ki so jih udeleženci utrpeli zaradi udeležbe na nagradnem tekmovanju,

-              (ne)točnost in (ne)ažurnost podatkov, ki jih pošljejo udeleženci nagradnega tekmovanja,

-              osebne podatke, ki jih udeleženec na kakršen koli način da na voljo drugim udeležencem nagradnega tekmovanja ali tretjim osebam, in za uporabo tako posredovanih podatkov s strani drugih udeležencev ali tretjih oseb,

-              kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe (uporabe in/ali konzumiranja) podeljenih nagrad,

-              Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in drugih aktivnosti družbenih omrežij ali (ne)delovanja elektronske pošte, telefonskih linij ali drugih naprav, ki omogočajo izvedbo tega tekmovanja; Organizator tudi ne odgovarja, če eden ali več udeležencev zaradi kakršnega koli razloga ali tehnične napake v zvezi z delovanjem omrežja ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v nagradnem tekmovanju,

-              Organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnika z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeleženca tekmovanja ter za posledice povezave udeležencev v omrežje preko spletne strani; Organizator ne odgovarja za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenih na teh napravah ter za osebne in profesionalne posledice, ki bi lahko nastale na strani udeležencev,

-              okoliščine in situacije, za katere je po teh Pravilih izključena odgovornost Organizatorja, oziroma za katere je definirana odgovornost udeleženca ali nagrajenca.

OBJAVA IN RAZLAGA PRAVIL

Pravila tega tekmovanja bodo objavljena na https://www.barcaffe.si/, udeleženci tekmovanja pa se za vsa dodatna vprašanja in informacije o tekmovanju lahko obrnejo na kontaktni center na številko in e-mail: 080 11 31, [email protected].

Verodostojna razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem je pristojno Občinsko civilno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 1. julij 2022

Spremenjeno, 28. 7. 2022

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: