Barcaffè

Nagradne aktivacije

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradnem natečaju “Barcaffé skodelica 2022”

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU.

PRAVILA DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

Organizator

Organizator nagradnega natečaja  »BARCAFFÉ SKODELICA 2022« je družba Atlantic Droga Kolinska d.o.o.  Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana Slovenija, matična številka: 2114011000 (v nadaljevanju skupaj Organizator) za blagovno znamko Barcaffe.  Nagradni natečaj v imenu organizatorja vodi agencija BOLD AM agencija d.o.o.,  Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju Agencija).

2. Posredovanje podatkov

Sodelovanje v nagradnem natečaju ni na nikakršen način povezano s podjetjem Meta Platforms, Inc. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Meta Platforms, Inc. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov [email protected]

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec  sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje in pravila sodelovanja.

4. Namen

Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke Barcaffè, izvajanje trženjskega komuniciranja in sicer na področju Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

5. Trajanje

Nagradni natečaj poteka na Instagram strani LINK, in sicer v okviru objave dne 29.08.2022 in traja 24ur od objave. Organizator si pridržuje pravico, da izvedbo nagradnega natečaja prestavi na drug dan v tednu, o čemer bo vse zainteresirane ustrezno obvestil.

6. Sodelujoči

V nagradnem natečaju smejo sodelovati tisti uporabniki Instagrama, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja in so starejši od 13 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali Republiki Hrvaški, ki izpolnjujejo vse pogoje iz teh splošnih pogojev in pravil sodelovanja.  Mladoletniki lahko osvojeno nagrado prejmejo pod pogoji, ki jih predpisuje zakon, torej če so nagrado namesto mladoletnega nagrajenca sprejeli zakoniti zastopniki mladoletnega nagrajenca. Sodelujoči v nagradnem natečaju mora biti resnična oseba.

Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradnem natečaju ne smejo sodelovati oz. jih bo Organizator izključil. Profili se iz utemeljenih razlogov štejejo za lažne,

v kolikor na zasebno sporočilo organizatorja njihov lastnik ne odgovori v roku 48 ur. Sodelujoči sme kadar koli do zaključka nagradnega natečaja preklicati sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na [email protected]. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradnega natečaja, njegovi podatki pa nemudoma izbrišejo.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju nagradnega  natečaja in/ali Agenciji, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani Organizatorja.

7. Potek nagradnega natečaja

Sodelujoči v nagradnem natečaju  sodelujejo na način, da v času trajanja nagradnega natečaja kot izhaja iz točke 5  pod objavo organizatorja na Instagram profilu LINK v komentarju odgovorijo na nagradno vprašanje, ki je zastavljeno v besedilu objave. Nagrado bodo prejeli tisti sodelujoči, ki bodo med prvimi desetimi (10), ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje pravilno. Izbor nagrajencev s strani Organizatorja, na podlagi omenjenega kriterija je dokončen, pritožba ni mogoča.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

8. Nagrade

Organizator bo v okviru tega  nagradnega natečaj podelil:

 • 10x 2 skodelici Barcaffe. Skupno 20 skodelic

Vrednost posamezne nagrade(2 skodelici)  je 10,00 € z DDV.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

S podelitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja nagradnega natečaja do nagrajenca.

9. Nagrajenci in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni v komentarjih nagradne objave.

Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka v okviru objav Organizatorja, ki bodo namenjene obveščanju javnosti o rezultatih nagradnega natečaja. V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in Organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v roku 15 dni od poziva o prevzemu nagrade. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

10. Obdavčitev nagrade

Nagrade v tem nagradnem natečaju niso predmet obdavčitve.

11. Izključitev odgovornosti

Organizator in Agencija, ter druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere Organizator ne more vplivati (višja sila), lahko Organizator v katerikoli fazi odpove ali prekine nagradni natečaj. O tem mora obvestiti vse zainteresirane  preko Instagram profila LINK.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice nastale zaradi napačne uporabe ali zlorabe splošnih pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju s strani udeležencev v nagradnem natečaju ali s strani tretjih oseb;
 • nezaželene posledice ali škoda, ki jo utrpijo udeleženci v nagradnem natečaju
 • (ne)točnost in (ne) ažurnost podatkov, ki jih Organizatorju dajo na voljo udeleženci v nagradnem natečaju
 • Za aktivnosti ki se dogajajo pod Instagram profilom udeleženca, kot tudi ne za nepooblaščena dostopanja do profila udeleženca (udeleženec odgovarja za kreiranje varnega gesla za zaščito svojega profila pred nepooblaščenimi dostopi).
 • Za osebne podatke, ki jih udeleženec da na voljo drugim udeležencem nagradnega natečaja ali tretjim osebam na kakršenkoli način, ter za uporabo dostavljenih podatkov s strani drugih udeležencev ali tretjih oseb.  
 • druge okoliščine in situacije, glede katerih je s temi pravili izključena odgovornost Organizatorja, oziroma za katere je določena odgovornost udeleženca ali nagrajenca. 

Organizator si pridržuje pravico v kateremkoli trenutku razveljaviti prijavo udeleženca v naslednjih primerih:

 • Prijave udeležencev za katere ugotovi da niso izpolnili vseh potrebnih korakov za udeležbo v nagradnem natečaju
 • Prijavljena vsebina ni delo udeleženca, ki jo prijavlja. V primeru dvoma je udeleženec dolžan odgovoriti v roku 48 ur na zahtevo Organizatorja in predložiti relevanten dokaz
 • Prijave udeležencev ki uporabljajo lažne podatke in/ali lažne profile
 • Prijave udeležencev katerih vsebina je žaljiva in/ali na kakršenkoli drug način neprimerna
 • Organizator bo diskvalificiral vsakega udeleženca in/ali nagrajenca v kolikor ugotovi da je predložil neresnične, lažne ali tuje osebne podatke, kakor tudi v kolikor ugotovi da gre za mladoletno osebo, oziroma v kolikor obstaja kakršenkoli dvom v zlorabo tega nagradnega natečaja.  

12. Varovanje osebnih podatkov

Nagrajenci v nagradnem natečaju Organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljujejo, da zbira in obdeluje osebne podatke izključno za namene:

 • izvedbe nagradnega  natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

izbora desetih (10) nagrajencev nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev o prejemu nagrade in podelitve nagrad.

Zagotovitev oziroma predložitev podatkov je prostovoljna, vendar potrebna za sodelovanje v nagradnem natečaju.

Z oddajo komentarja udeleženca v natečaju, na način kot izhaja iz točke 7, se udeleženec strinja, da je za namen izvedbe nagradnega natečaja potrebna  obdelava  posredovanih osebnih podatkov.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta z dne 27.4.2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, skladno s pravili zasebnosti in politiko piškotkov, ki sta objavljena in s katerimi se  udeleženci seznanijo na spletni strani Organizatorja in s katerimi se udeleženec s sodelovanjem v nagradnem natečaju izrecno strinja.  

Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Ne glede na zgoraj navedeno se udeleženec zaveda in se izrecno strinja, da sme Organizator,  posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati Agenciji, za namen, zagotovitve in podelitve nagrade, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

13. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradnega natečaja so objavljeni na Instagram profilu preko Linktree povezave LINK.

Datum objave: 26.08. 2022

Vse novosti

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: