SlovenščinaHrvatskiSrpski

Za ljubitelje kave

Barcaffè kave

Različne arome, različni načini priprave, a vedno tisti značilen Barcaffè okus.

Odkrij več

Premakni se

Dobra kava te zbudi. Najboljša te premakne. Odkrij projekte, ki premikajo.

Barcaffè svet

Naš svet se vrti okrog kave. Vstopi vanj in poglej, kako smo se premikali skozi čas.

Pravilnik o sodelovanju v nagradni igri

Na izi z Black'n'Easy

NAGRADNI NATEČAJ

»NA IZI Z Black'n'Easy«

(v nadaljnjem besedilu: Pravila)

1. člen 

Nagradni natečaj za izdelek Barcaffe Black'n'Easy na območju Slovenije prireja in organizira Atlantic Droga Kolinska d. o. o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2114011000 (v nadaljevanju Organizator).

Nagradni natečaj v imenu in za račun Organizatorja izvaja BOLD AM Agencija d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, nagrado pa bo za Organizatorja podelil KOMPAS Turistično podjetje d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija KOMPAS).

2. člen

Nagradni natečaj se organizira in izvaja na celotnem območju Republike Slovenije v obdobju od 17.7.2023 od 00:00 do 31.8.2023 do 23:59. Organizator si pridržuje pravico, da izvedbo nagradnega natečaja prestavi na drug termin, o čemer bo vse zainteresirane ustrezno obvestil.

3. člen

Nagradni natečaj se prireja se in izvaja z namenom:

- promocije Organizatorja in njegove dejavnosti, izdelkov in ponudbe z vrsto promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključno s pošiljanjem newsletterjev in drugih obvestil o aktualnih informacijah pri Organizatorju (kot so npr. informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter z občasnim izvajanjem splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja ter spletnih strani in drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča…);  

- izboljšanje promocije in umeščanja izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih. 

4. člen 

Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju ima vsaka fizična oseba, starejša od 18 let, s prebivališčem ali prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, določene s temi Pravili (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).

Pravice do sodelovanja v nagradnem natečaju nimajo osebe, zaposlene pri Organizatorju ali Agencijah, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja. Vsak udeleženec sme sodelovati  v nagradnem natečaju le v svojem imenu in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi predloženi osebni podatki samo njegovi osebni podatki ter da se strinja s Pravili. 

5. člen

V nagradnem natečaju se sodeluje na naslednji način:

Udeleženec mora na spletno stran www.barcaffe.si/na-izi-z-blackneasy naložiti fotografijo Black'n'Easy kave s počitnic ter pri tem dodatno še označiti lokacijo. Na sliki mora biti vidna embalaža Black'n'Easy kave (vrečka ali škatlica), prikazana na čim bolj kreativen način. Udeleženec mora za potrebe sodelovanja v okviru prijave v nagradnem natečaju ob naložitvi fotografije vnesti še sledeče osebne podatke; ime, priimek in elektronski naslov. Ko udeleženec naloži fotografijo in vpiše zahtevane podatke ter odda vsa potrebna soglasja za potrebe sodelovanja v nagradnem natečaju, bo na elektronski naslov prejel potrditev prijave.

Udeleženci smejo poslati največ 1 (eno) fotografijo in lokacijo v eni prijavi.

Posamezni udeleženec z objavo svoje fotografije na navedeni spletni strani in s sodelovanjem v natečaju jamči, da je fotografija njegovo avtorsko delo in prenaša vse avtorske pravice na Organizatorja brez vsebinskih, časovnih in teritorialnih omejitev. Udeleženec Organizatorju nagradnega natečaja dovoljuje, da fotografijo uporablja za namene izvedbe nagradnega natečaja in za promocijske namene Organizatorja in njegovih povezanih družb. V primeru, da je udeleženec fotografiral druge osebe na fotografiji, s sodelovanjem v tem nagradnem natečaju jamči, da je pridobil predhodno soglasje fotografiranih oseb, ali zakonitega zastopnika v primeru mladoletnika, za sodelovanje v tem nagradnem natečaju in za pridobitev vseh pravic s strani Organizatorja, enakih tistim, ki jih Organizator pridobi od samega udeleženca, na podlagi teh pravil in, da bo oseba, ki je na fotografiji na zahtevo Organizatorja podala pisno izjavo, ki potrjuje navedeno. Odsotnost tega soglasja je razlog za diskvalifikacijo udeleženca iz nagradnega natečaja. Vso odgovornost za nepooblaščeno deljenje fotografije ali javno objavo prevzema udeleženec (avtor fotografije) nagradnega natečaja.

Med trajanjem nagradnega natečaja ima Organizator pravico objaviti fotografijo, ki jo je udeleženec naložil na spletni strani www.barcaffe.si/na-izi-z-blackneasy, z navedbo imena in priimka udeleženca, enako velja za objave na uradnem Instagramu, Facebooku in TikToku Organizatorja, s čimer se udeleženec s sprejemom teh Pravil izrecno strinja. 

6. člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagrajenca diskvalificira, če nastopijo okoliščine iz 12. člena teh Pravil in nagrado v tem primeru prejme naslednji udeleženec z najbolj kreativno fotografijo po mnenju žirije. Žirijo sestavljajo trije zaposleni Organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da pregleda vse naložene fotografije, ter diskvalificira vse fotografije, ki so na kakršen koli način žaljive, neprimerne, vsebujejo elemente sovražnega govora ali so kako drugače nezakonite ali nemoralne.

Vsak udeleženec lahko prijavi večje število fotografij po principu ena fotografija – ena prijava, vendar lahko osvoji le eno nagrado.

Žirija bo po lastni presoji izbrala enega glavnega nagrajenca in 10 nagrajencev, ki bodo prejeli tolažilno nagrado, ter 3 rezervne nagrajence. Nagrajenci bodo izbrani na podlagi kriterijev kreativnosti in izvirnosti, ter sporočila, ki ga posreduje vsebina fotografije. Odločitev strokovne žirije o nagrajencih je dokončna in ne obstaja možnost pritožbe. V kolikor se glavni nagrajenec odpove nagradi oz. v primeru, če je glavni nagrajenec diskvalificiran, bo glavna nagrada podeljena prvemu nagrajencu na seznamu nagrajencev, ki so bili izbrani za tolažilne nagrade. Tolažilna nagrada bo v tem primeru podeljena enemu od rezervnih nagrajencev. 

Žirija bo v okviru nagradnega natečaja sprejela samo fotografije, ki spoštujejo pozitivne vrednote, ki jih promovira blagovna znamka Barcaffe.

Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

7. člen 

Nagradni sklad sestavlja:

Glavna nagrada:

 • 1 x POČITNICE V TURČIJI za 2 osebi, ki jih organizira in jo bo zagotovila Agencija KOMPAS

Možni odhodi: 28.9., 5.10., 12.10. ali 19.10.2023 (skladno z razpoložljivostjo, potrebna predhodna rezervacija)

Vključeno: 7 x nočitev v dvoposteljni sobi v hotelu 5*, storitev: ultra all inclusive, letalski prevoz s čarterjem Ljubljana – Antalya – Ljubljana

Vrednost nagrade je 1.900 € z vključenim DDV.

Tolažilne nagrade:

 • 10 x Letna zaloga Barcaffe Black'n'Easy (365 vrečic Barcaffe Black'n'Easy). Vrednost posamezne nagrade je 77,80 € z vključenim DDV.

8. člen

Finalni izbor nagrajencev oziroma izbor najbolj kreativnih fotografij v nagradnem natečaju za glavno in tolažilne nagrade se bo izvedel med vsemi udeleženci in bo potekal 5.9.2023.

Rezultati nagradnega natečaja z imenom in priimkom nagrajencev nagradnega natečaja bodo objavljeni na spodnjih spletnih straneh/družbenih omrežjih, najkasneje do  8. 9. 2023:

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo blago ali storitve, prav tako ni mogoče za nedenarne nagrade zahtevati izplačilo njihove denarne protivrednosti.

S podelitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja nagradnega natečaja do nagrajenca in udeležencev nagradnega natečaja.

V Sloveniji so nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajenca plačal Organizator nagradnega natečaja. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine). Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine (42,00 eur), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo nagrajenca. Organizator sme zahtevati davčno številko v Republiki Sloveniji v primeru, da je udeleženec nagrajenec v nagradnem natečaju. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, Organizator nagrade temu prejemniku ne bo podelil.

9. člen

Za potrebe izvedbe nagradnega natečaja in doseganja namena, za katerega je organiziran v skladu s temi Pravili, bodo udeleženci Organizatorju predložili naslednje osebne podatke: ime, priimek, in e-poštni naslov. Za namen lažje komunikacije in  podelitve nagrade je  nagrajenec dolžan Organizatorju predložiti  tudi podatek o telefonski številki, naslovu ter davčno številko v Republiki Sloveniji, na zahtevo Organizatorja pa tudi morebitne druge osebne podatke oziroma na vpogled podati osebni dokument, ki je potreben za identifikacijo nagrajenca (v nadaljnjem besedilu: obvezni podatki).

10. člen 

Nagrajenec, ki izpolnjuje pogoje iz teh Pravil, bo lahko nagrado prevzel osebno ali po pošti, odvisno od dogovora z Organizatorjem, ki bo nagrajenca s tem namenom kontaktiral preko svojega klicnega centra. Rok, v katerem mora Organizator izročiti nagrado, je 30 dni od razglasitve nagrajencev nagradnega  natečaja.

Glavno nagrado bo za Organizatorja podelila Agencija KOMPAS, tolažilne nagrade bo podelil Organizator. Nagrajenec mora Organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade v 7 dneh po prejemu klica oziroma obvestila o upravičenosti do nagrade, dostavljenega s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi. V takšnem primeru se upošteva prijava rezervnega nagrajenca.

Če Agencija KOMPAS ali Organizator od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator nagradnega natečaja pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v navedenem roku, ga Agencija KOMPAS ali Organizator o tem pisno obvesti in odredi nadaljnji rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema te nagrade.

Po potrebi se z nagrajencem podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. 

Organizator lahko posameznega udeleženca izključi iz nagradnega natečaja in zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če Organizator utemeljeno ugotovi, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradnega natečaja oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo nagradnega natečaja ali določila veljavne zakonodaje.

11. člen 

Organizator ne prevzema odgovornosti:

 • za kakršne koli posledice, nastale zaradi napačne uporabe ali zlorabe Pravil nagradnega natečaja s strani udeležencev v nagradnem natečaju ali tretjih oseb,
 • za neželene posledice, ki jih utrpijo udeleženci zaradi udeležbe v nagradnem natečaju,
 • za (ne)točnost in (ne)ažurnost podatkov, ki jih pošiljajo udeleženci v nagradnem natečaju,
 • za osebne podatke, ki jih udeleženec na kakršenkoli način da na voljo drugim udeležencem nagradnega natečaja ali tretjim osebam in za uporabo tako dostavljenih podatkov s strani drugih udeležencev ali tretjih oseb,
 • za kakršnekoli incidente ali poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi uporabe (uporabe in/ali konzumiranja) podeljenih nagrad,
 • v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in drugih aktivnosti družbenih omrežij ali (ne)delovanja elektronske pošte, telefonskih linij ali drugih naprav, ki omogočajo izvedbo tega natečaja; organizator tudi ne odgovarja, če eden ali več udeležencev zaradi kakršnega koli razloga ali tehnične napake v zvezi z delovanjem omrežja ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v natečaju, 
 • za okužbo računalnika z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeleženca natečaja ter za posledice povezovanja udeleženca z omrežjem preko spletne strani; organizator ne odgovarja za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom shranjenim na teh napravah ter za osebne in poklicne posledice, ki bi lahko zaradi tega nastale udeležencem,
 • za okoliščine in situacije, za katere ta Pravila izključujejo odgovornost Organizatorja, oziroma za katere je opredeljena odgovornost udeleženca ali nagrajenca.

12. člen

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli prekliče prijavo udeleženca v naslednjih primerih:

 • prijave udeležencev, za katere se ugotovi, da niso opravili vseh korakov, potrebnih za uvrstitev v nagradni natečaj,
 • prijavljena vsebina ni delo udeleženca, ki jo prijavlja. V primeru dvoma je udeleženec dolžan v roku 24 ur odgovoriti na vprašanje Organizatorja in predložiti ustrezno dokazilo,
 • prijave udeležencev, ki uporabljajo lažne podatke ali lažne profile,
 • prijave udeležencev, katerih vsebine so žaljive ali kako drugače neprimerne.
 • Organizator bo udeleženca ali nagrajenca diskvalificiral, če bo ugotovil, da je le ta navedel neresnične, napačne ali tuje osebne podatke, pa tudi če ugotovi, da je skupaj z udeležencem na fotografiji mladoletnik, za katerega ni pridobil soglasja zastopnika ali, v primeru da se posameznik na fotografiji ne strinja z uporabo njegove lastne podobe in podatkov v skladu s temi Pravili, ter če obstaja sum zlorabe nagradnega natečaja.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in uporabo teh Pravil je dokončna in zavezujoča za vse udeležence.

        13. člen

S sodelovanjem v tem nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo in dajejo soglasje da sme Organizator, če postanejo prejemniki nagrade, brez nadomestila uporabiti in javno objaviti v tiskanem, avdio, slikovnem in video materialu njihove osebne podatke (ime in priimek),  ter fotografijo, ki mu jih udeleženec/nagrajenec da na voljo, za namen javne objave rezultatov nagradnega natečaja, tako pri razglasitvi nagrajenca in podelitvi nagrade kot pri objavljanju reportaž, člankov ali podobnih materialov v zvezi z nagradnim natečajem. Nagrajenec bo na povabilo Organizatorja podal svoje soglasje tudi v pisni obliki. 

Organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajenca v nagradnem natečaju, zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja in nagrajenca izključno za namene izvajanja nagradnega natečaja in promocijske namene Organizatorja, za katere je ta nagradni natečaj organiziran, v skladu s temi Pravili. 

Udeleženec bo ob prijavi na nagradni natečaj, na posebno zahtevo Organizatorja, z aktivnim pritrdilnim dejanjem, če to želi, dal svoje soglasje za uporabo danih obveznih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in personaliziran dostop do udeleženca, uporabo s strani povezanih družb Organizatorja ipd.) in bo, če želi, dal tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za natančno navedene in druge namene.

Tako dano soglasje udeleženec lahko kadarkoli prekliče s pošiljanjem zahteve na naslov sedeža Organizatorja, na [email protected] ali brezplačni telefon 080 11 31.

Udeleženci smejo v vsakem trenutku zahtevati izbris ali prekinitev uporabe njihovih osebnih podatkov za posamezen namen. V kolikor takšen zahtevek vložijo v času trajanja nagradnega natečaja in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe nagradnega natečaja, prenehajo sodelovati v nagradnem natečaju.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih zagotovijo udeleženci sami in je izključno udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov, ter je dolžan in odgovoren Organizatorja pravočasno obvestiti o njihovi spremembi.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, še zlasti če Organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje vseh svojih pravic in obveznosti , ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na e-poštni naslov ali naslov sedeža Organizatorja, oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Vsi osebni podatki bodo zavarovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Udeleženec je obveščen in se soglaša z možnostjo, da Organizator izvaja določene aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca zbirke podatkov). Pri tem bo Organizator prenos opravil na zakonit način in bo izbral obdelovalca, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo varovanja osebnih podatkov.

Udeleženec se zaveda in izrecno soglaša, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, to sta BOLD AM Agencija d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in KOMPAS Turistično podjetje d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana. Pogodbena obdelovalca podatkov lahko obdelujeta osebne podatke le v okviru odobritve ali naročila,  ki ga prejmeta od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in za namen izvedbe nagradnega natečaja, v skladu s temi Pravili. 

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeležencev v skladu s temi Pravili, razen če zakon določa drugače.

Vse ostale podrobnosti v zvezi z ravnanjem in varovanjem osebnih podatkov ter z uveljavljanjem svojih pravic lahko udeleženec prebere v Pravilih o varovanju  zasebnosti https://www.barcaffe.si/razmere/pravila-o-varovanju-zasebnosti in Politiki piškotkov https://www.barcaffe.si/razmere/politika-piskotkov, ki so na voljo na spletni strani Organizatorja.

14. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju na način, opisan v teh Pravilih, udeleženec daje Organizatorju pravico prenosa navedenih fotografij, oziroma pravico do uporabe le teh za namen izvedbe nagradnega natečaja in za namene, opredeljene v teh Pravilih.

Udeleženec ima pravico, da kadarkoli odstopi od nagradnega natečaja, oziroma  da odloči, da ne bo sodeloval v njem, pri čemer Organizator jamči, da bodo njegovi osebni podatki izbrisani.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradnem natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil, ter s prijavo za sodelovanje potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov in ravnanja z njimi.

15. člen

Pravila tega nagradnega natečaja bodo objavljena na spletni strani www.barcaffe.si/na-izi-z-blackneasy, udeleženci nagradnega natečaja pa za vsa dodatna vprašanja in informacije v zvezi z nagradnim natečajem lahko kontaktirajo kontaktni center: [email protected] ali brezplačni telefon 080 11 31.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v razmerju do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil in pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju ter pravico do prekinitve nagradnega natečaja, z obveznostjo, da to pravočasno objavi na isti način kot Pravila nagradnega natečaja in v tem primeru ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi lahko nastala udeležencem. 

16. člen

V primeru spora med Organizatorjem in udeležencem je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 13.7.2023

Organizator:

Slovenija: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1 , 1000 Ljubljana