Barcaffè

Pravila digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy

Sodelavci vedo, kaj je najbolje zate!

(v nadaljevanju Pravila digitalne igrice)

ORGANIZATOR IN TRAJANJE digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy

Organizator digitalne igrice "Sodelavci vedo, kaj je najbolje zate!" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

Digitalna igrica traja od 15.11.2021, s pričetkom ob 12:00 do 11.12.2021 do 23:59 in je organizirana na ozemlju Republike Slovenije prek spletne strani www.barcaffe.si. Tehnično podporo zagotavljata agenciji Nivas.hr Draškovićeva ulica 80, IV Kat, 10000 Zagreb, Hrvaška in AM AGENCIJA, MARKETING d.o.o.., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. (skupaj v nadaljevanju: agencija).

NAMEN

Digitalna igrica Barcaffe Black'n'Easy je organizirana in se izvaja z namenom:

 • promocije blagovne znamke Barcaffe Black'n'Easy skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključujoč pošiljanje e-poštnih glasil in drugih obvestil o aktualnih dogodkih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter občasna izvedba splošne nepersonalizirane (anonimizirane) analize in statistične obdelave pridobljenih podatkov zaradi izboljšanja storitev Organizatorja ter spletnih strani in drugih oblik informiranja (prek SMS, po telefonu, pošti itd.)
 • izboljšave in umestitve izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih.

PRAVICA DO SODELOVANJA

Pravico do sodelovanja v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy imajo vsi polnoletni državljani in/ali prebivalci Republike Slovenije, razen zaposleni pri Organizatorju, agenciji, povezane pravne osebe ali katera koli druga pravna oseba, ki sodeluje pri organizaciji digitalne igrice, pa tudi ožji družinski člani teh oseb, starši, otroci in zakonci.

REGISTRACIJA IN ODPIRANJE PROFILOV

Da bi lahko postal udeleženec v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy, mora vsak obiskovalec omenjene spletne strani www.barcaffe.si, v okviru digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy sprejeti Politiko zasebnosti in Pravila digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy, ter se registrirati, nato pa se bo oblikoval profil udeleženca.

Ob registraciji je potrebno vnesti naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov. Nato je potrebno v polje „kreiraj geslo“ vnesti geslo in v polju „potrdi geslo“ to geslo tudi potrditi. Po potrditvi vnesenih podatkov obiskovalec s pritiskom na gumb "potrdi" in nato prejme e-pošto na registrirani e-poštni naslov, ki bo vsebovala povezavo, ki jo je treba klikniti, da dokonča registracijo in aktivira profil.

Po uspešni registraciji in aktivaciji profila lahko obiskovalec spletne strani igra digitalno igrico Barcaffe Black'n'Easy in tako pridobi priložnost za osvojitev nagrad, ki jih predvidevajo ta in Pravila digitalne igrice.

Za registracijo in odpiranje profila predhodni nakup izdelka ni pogoj. Vsakdo lahko ob izpolnjenih pogojih, kot so opredeljeni zgoraj, sodeluje v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy na spletni strani https://www.barcaffe.si/.

Za vse informacije v zvezi z igrico se lahko udeleženci obrnejo na Kontaktni center Organizatorja prek e-poštnega naslova [email protected] ali pokličejo na 080 11 31 v delovnih dneh od 08h-16h (od ponedeljka do petka) ali obiščejo spletno stran www.barcaffe.si

MEHANIZEM SODELOVANJA

Po uspešni registraciji ima udeleženec možnost dostopa do digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy. V osrednjem delu igrice je skodelica "Black 'n' Easy", vsak udeleženec pa mora pripraviti napitek s pritiskom na majhne gumbe na zaslonu v naslednjem vrstnem redu: 1. dodati kavo, 2. dodati vodo, 3. premešati napitek. Navodila za igranje igrice bodo udeležencu vedno na voljo v sami digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy.

Ko udeleženec zaključi zadnji korak priprave napitka, se iz skodelice na zaslonu, ki vsebuje pripravljeno kavo "Black 'n' Easy", razširi oblak dišeče kave, iz katerega se bo oblikoval izpis, ali je posamezni udeleženec nagrado iz nagradnega sklada osvojil ali ne in sicer;

1. možnost: OSVOJENO DARILO. Na zaslonu se prikaže besedilo, ki pove katero darilo je udeleženec osvojil. Nato udeleženec avtomatsko prejme tudi e-pošto na registrirani e-poštni naslov, ki ga je predložil, s katero je obveščen, da je prejemnik darila ter do katerega darila je upravičen. Isti dobitnik ne more ponovno prejeti iste nagrade. Dobitnik, ki je že prejel nagrado, lahko ponovno igra, vendar ima možnost osvojiti samo nagrade, ki jih še ni osvojil.

2. možnost: DARILO NI OSVOJENO. Prikaže se sporočilo, da udeleženec darila ni osvojil.

Udeleženec ima možnost »poskusi znova« ali možnost zapustitve interaktivnega dela »izhod« .

Vsak udeleženec se ima pravico registrirati le enkrat, izključno z lastnimi osebnimi podatki. Če se izkaže, da je udeleženec ustvaril več kot eno registracijo z istim imenom in/ali e-poštnim naslovom oziroma organizator na podlagi drugih predloženih podatkov ugotovi, da gre za isto osebo, bo udeleženec diskvalificiran in izgubi pravico do vsakega osvojenega darila in nadaljnje udeležbe v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy. V tem primeru si Organizator pridržuje pravico, da do konca digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy določenega darila ne podeli.

Udeleženec je sam odgovoren za zagotavljanje pravilnosti svojih podatkov, ki jih predloži ob registraciji za digitalno igrico Barcaffe Black'n'Easy, Organizator pa ne prevzema nobene odgovornosti v primeru napačno podanih osebnih podatkov, davčne številke ali napačne unikatne kode zaradi katere darila ni mogoče podeliti, dostaviti ali podobno.

Če obstaja utemeljen sum, da se udeleženec nepooblaščeno registrira (prek računalniškega programa itd ...) ali kakorkoli zlorabi sistem, ima Organizator pravico takemu uporabniku začasno ali trajno onemogočiti takšne registracije in sodelovanje v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy. Udeleženec v igrici mora biti resnična fizična oseba.

Udeleženec lahko kadar koli do konca digitalne igrice prekliče sodelovanje, tako da na elektronski naslov kontaktnega centra Organizatorja [email protected] pošlje zahtevo za preklic sodelovanja. V tem primeru se udeleženec izključi iz igrice, Organizator pa bo zagotovil izbris osebnih podatkov udeleženca najkasneje v 15 dneh od datuma prejema zahteve za preklic sodelovanja v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy. V kolikor do izključitve oziroma izbrisa pride pred morebitno podelitvijo osvojene nagrade, temu udeležencu nagrada, s strani Organizatorja, ne bo podeljena.

Vse informacije o digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy lahko vsi zainteresirani dobijo na brezplačni telefonski številki kontaktnega centra 080 11 31, vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 16.00 od 15.11.2021 dalje.

IZBIRA NAGRAJENCEV IN NAGRADNI SKLAD

Digitalna igrica Barcaffe Black’n’Easy traja 4 tedne, kjer ima vsak teden natančno določen nagradni sklad 40 nagrad.

Nagradni sklad:

 • 4x Apple pametna ura SE,: Vrednost posameznega darila: 270€
 • 52x Prenosni zvočnik Vrednost posameznega darila: 26,22€
 • 20x Brezžične slušalke. Vrednost posameznega darila: 73,76€
 • 20x Poslovni nahrbtnik, Vrednost posameznega darila: 70€
 • 64x Darilni paket kave Black’n’Easy Vrednost posameznega darila: 6,97€

Udeleženci imajo možnost osvojiti darilo vsak dan, kadar koli v enem od tednov, v času trajanja digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy.:

 • Od 15.11. od 00:00 do 21.11.2021 do 23:59
 • Od 22.11. 00:00 do 28.11.2021 do 23:59
 • Od 29.11. 00:00 do 5.12.2021do 23:59
 • Od 6.12. 00:00 do 11.12.2021 do 23:59

Vsak ponedeljek ob 14. uri bo na spletni strani http://www.barcaffe.si/ objavljen seznam nagrajencev.

Datumi objave nagrajencev:

 • 22.11.2021
 • 29.11.2021
 • 06.12.2021
 • 13.12.2021

Konec vsakega tedna se stanje ponastavi in v nov teden se vstopi s 40 novimi darili. Darilni sklad je za vsak teden enak. Vsak dan ob 10.00 uri lahko udeleženci v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy preverijo, katera od daril so še na voljo do konca tistega tedna. Darila, ki se podeljujejo tedensko, so:

 • 1x Apple pametna ura SE,
 • 13x Prenosni zvočnik,
 • 5x Brezžične slušalke,
 • 5x Poslovni nahrbtnik,
 • 16x Darilni paket kave Black’n’Easy

Računalniško žrebanje daril se izvaja vsak dan v času trajanja digitalne igrice Barcaffe Black’n’Easy, od 15.11.2021 do najkasneje 11.12.2021 do 23:59, avtomatsko, prek programske opreme, po metodi naključnega izbora, kjer programska oprema naključno vsakemu udeležencu po zadnjih treh korakih priprave kave v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy pokaže, ali je osvojil darilo in kakšno darilo je to ali pa ni dobil nobenega od predvidenih daril. Digitalna igrica je v času trajanja aktivna 24/7. Udeleženec lahko v obdobju trajanja igrice začne igrico neomejeno število krat.

Organizator je imenoval tričlansko komisijo, ki je odgovorna za pravilno izvajanje digitalne igrice Barcaffe Black’n’Easy.

Nagrajenci bodo objavljeni na uradni spletni strani www.barcaffe.si najkasneje 2 dni po koncu vsakega tedna, v katerem so bila darila podeljena. Objavljeno bo ime, priimek in osvojeno darilo.

S sprejetjem Pravil digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy bo vsak udeleženec v tej igrici dal izrecno, nepreklicno in brezpogojno soglasje za objavo svojega imena in osvojenega darila na internetu prek spletne strani www.barcaffe.si, na uradnih Facebook in Instagram profilih izdelka "Barcaffe Black 'n' Easy" kave, brez časovnih, prostorskih/teritorialnih in predmetnih omejitev, pa tudi brez drugih kvalitativnih (npr. brez omejitev glede načina ali namena) ali količinskih (brez omejitev glede števila objavljanj) omejitev, brez obveznosti Organizatorja in/ali katere koli tretje osebe, ki ji Organizator podeli to pravico, da mu za to da kakršno koli denarno ali drugo nadomestilo. Organizator ne odgovarja za napake v podatkih, pa tudi za prejemanje podatkov, ki jih posredujejo udeleženci.

PREVZEM DARILA

Udeleženci bodo o dobljenem darilu obveščeni prek sporočila na zaslonu v okviru digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy in samodejno ustvarjenega e-poštnega obvestila na e-poštni naslov, ki ga je udeleženec vnesel pri registraciji.

Najkasneje v 7 dneh od trenutka, ko je v digitalnI igrici Barcaffe Black'n'Easy prikazano osvojeno darilo, in obvestilo, da je udeleženec prejemnik določenega darila, bo kontaktni center Organizatorja stopil v stik z vsakim prejemnikom prek elektronskega naslova, navedenega pri registraciji, zaradi dogovora o prevzemu nagrade.

Nagrajenci so dolžni v 5 (petih) dneh po prejemu tega e-poštnega sporočila s strani Organizatorja predložiti svoje podatke: ime in priimek, številko mobilnega telefona, e-poštni naslov, davčno številko in točni naslov bivanja s poštno številko na naslov kontaktnega centra [email protected], da bi jim lahko dostavili nagrado.

Poleg osvojenega darila bo vsak nagrajenec prejel tudi enkratno alfanumerično kodo, ki jo lahko posreduje podjetju, pri katerem je zaposlen. S tem tudi podjetje dobi priložnost, da prejme dodaten paket kave Black'n'Easy in tako nagrajenec obdari tudi svoje sodelavce. Podjetje se lahko obrne na naš center za stranke na naslednji način: V zadevo e-pošte vnese enkratno alfanumerično kodo, v vsebini e-pošte se navede naslov podjetja in kontaktno osebo za prevzem darilnega paketa kave Black'n'Easy. To e-pošto sme poslati samo oseba, ki ima pravico do pošiljanja naslova podjetja, enkratna alfanumerična koda pa se sme uporabiti le enkrat.

Ob prevzemu darila so udeleženci dolžni podpisati izjavo o prevzemu darila, ki vsebuje ime, priimek in polni naslov bivanja.

Če se nagrajenec ne odzove na elektronsko sporočilo v 5 (petih) dneh od dneva prejema elektronskega sporočila s strani Organizatorja, torej ne potrdi, da sprejema osvojeno darilo in/ali ne pošlje potrebnih osebnih podatkov, se bo upoštevalo, da se je prostovoljno umaknil iz digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy in da se je odrekel pravici do darila.

V tem in drugih primerih, v katerih se darila ne podelijo, kljub dejstvu, da je Organizator izpolnil vse obveznosti po teh Pravilih digitalne igrice, si Organizator pridržuje pravico, da neizročena darila obdrži.

Darila bodo udeležencem poslana po pošti ali kurirju, na stroške Organizatorja in na naslov, ki ga je udeleženec navedel za dostavo daril. Nagrajenec je ob prevzemu darila dolžan pokazati veljaven osebni dokument, ki potrjuje, da je udeleženec resnična oseba s prebivališčem v Sloveniji, katere ime in priimek se ujemata z imenom in priimkom prejemnika darila v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy. Prejemnik darila je dolžan podpisati izjavo o prevzemu darila.

Prejemniki daril bodo objavljeni na poslovni spletni strani Organizatorja www.barcaffe.si

Organizator je dolžan darila izročiti 30 dni od dneva zaključka digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy, kot je opredeljeno v teh Pravilih digitalne igrice.

Razen nagrajenca osebno, sme darilo prevzeti tudi oseba, ki jo je nagrajenec pooblastil s posebnim pooblastilom, na katerem je podpis prejemnika overjen s strani pristojnega državnega organa. Ob prevzemu darila nagrajenci, oziroma tudi osebe, pooblaščene s posebnim pooblastilom, podpišejo izjavo o prevzemu darila in po potrebi posebno pogodbo, s katero prenehajo vse nadaljnje obveznosti Organizatorja digitalne igrice Black'n'Easy do prejemnikov, vse pa v skladu z veljavnimi predpisi.

Možnost sodelovanja v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy se zaključi 11.12.2021 ob 23:59 uri.

Daril ni mogoče zamenjati za denar ali druge nagrade. Slike daril na spletni strani in na materialih za oglaševanje digitalne igrice so simbolične.

SODELOVANJE V DIGITALNI IGRICI Barcaffe Black’n’Easy

Udeleženci morajo pred sodelovanjem prebrati ta Pravila digitalne igrice, pred nadaljevanjem pa morajo natisniti ali hraniti kopijo teh Pravil digitalne igrice za svoj arhiv.

S prijavo za sodelovanje v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy se šteje, da je vsak udeleženec prebral ta Pravila digitalne igrice, jih v celoti razumel in se strinjal z naslednjim:
Kot udeleženec se strinjam, da bom posredoval/a svoje osebne podatke.
Vsak udeleženec se s sodelovanjem v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy izrecno strinja tudi, da se materiali, nastali med izvedbo digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy, smejo uporabiti v promocijske in druge marketinške namene Organizatorja.

Predložitev omenjenih osebnih podatkov je prostovoljna, vendar potrebna za podelitev nagrade.

S sodelovanjem v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy se nagrajenec izrecno strinja, da ga Organizator kontaktira glede sodelovanja v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Potrjujem, da Organizator ne odgovarja v primeru zlorabe podeljenih nagrad s strani tretjih oseb, ki niso nastale po krivdi Organizatorja in da Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi mi lahko nastala zaradi (zlo)rabe podatkov, ki sem jih posredoval/a.

Organizator ne odgovarja za morebitne tehnične težave podeljenih nagrad. Za vse tehnične zahteve, navodila za uporabo ipd. se mora dobitnik obrniti direktno na pooblaščeni servis oz. dobavitelja.

Organizator te digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil digitalne igrice in se zavezuje, da bo vse njihove spremembe ali dopolnitve objavil na spletni strani https://www.barcaffe.si/

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti:

 • za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe (uporabe in/ali porabe) podeljenih daril in s katerimi se nagrajenci izrecno strinjajo in sprejemajo;
 • v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja interneta ali (ne)delovanja e-pošte, telefonskih linij ali drugih naprav, ki omogočajo izvedbo te igre;
 • če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati iz kakršnega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem omrežja;
 • v primeru, da je računalnik okužen z virusi ali zaradi vdora tretje osebe v računalnik udeleženca, pa tudi za posledice povezovanja udeležencev v omrežje prek spletne strani;
 • za škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, pa tudi za osebne in profesionalne posledice, ki bi zaradi tega lahko nastale.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru predčasne prekinitve digitalne igrice iz razlogov, za katere ni odgovoren (višja sila itd.), darila podari udeležencem, ki so sodelovali do trenutka prekinitve ali da digitalno igrico Barcaffe Black'n'Easy zaključi ali jo prekine in to brez kakršnih koli obveznosti do udeležencev. O tem mora udeležence obvestiti preko spletne strani www.barcaffe.si. V teh primerih Organizator ne odgovarja za morebitno škodo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kot upravljavec in obdelovalec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy Organizator zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev izključno za izvedbo digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy in promocijske namene v skladu s temi Pravili digitalne igrice.

Udeleženec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po registraciji v digitalno igrico Barcaffe Black'n'Easy bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorju z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje do uporabe zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr.za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, [email protected]

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec v skladu s temi Pravili digitalne igrice. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizator osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec Organizatorju piše na elektronski naslov [email protected] .

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer agenciji za namen dostave nagrad in kontaktiranja v vezi z dostavo. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili digitalne igrice, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy, pri digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy ne more več sodelovati.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov prek obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev video igre obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov na podlagi teh Pravil digitalne igrice, ter uveljavljanjem svojih pravic, lahko najdete v Politiki zasebnosti in Politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani https://www.barcaffe.si/razmere/pravila-o-varovanju-zasebnosti in https://www.barcaffe.si/razmere/politika-piskotkov.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je kakorkoli drugače zlorabil digitalno igrico Barcaffe Black'n'Easy.

Udeleženec, ki sodeluje v digitalni igrici Barcaffe Black'n'Easy, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih digitalne igrice, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo od nagrad, katerih morebitna bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

Nagrajenec je dolžan pred prevzemom nagrade organizatorju digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy sporočiti tudi svoj naslov in davčno številko.

DOSTOP DO PRAVIL DIGITALNE IGRICE Barcaffe Black’n’Easy

Pravila digitalne igrice Barcaffe Black’n’Easy so objavljena na spletni strani https://www.barcaffe.si/, kjer so dostopna in na voljo vsem udeležencem.

DRUGE DOLOČBE

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z digitalno igrico Barcaffe Black'n'Easy in z njo povezanimi pravili, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila digitalne igrice štejejo za primarna v zvezi z drugimi obvestili, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh Pravil digitalne igrice določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil digitalne igrice, do prekinitve ali do popolnega zaključka digitalne igrice Barcaffe Black'n'Easy, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Organizator bo udeležence o vseh možnih spremembah obvestil z objavo na spletni strani https://www.barcaffe.si/

V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije in pristojnost sodišča v Ljubljani.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o.
V Ljubljani, 14.11.2021

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju: